Helge Ramton.

Helge Ramton ny direktør for Store prosjekter i Caverion

Som direktør for Store prosjekter i Caverion Norge skal Helge Ramton videreutvikle Caverions rolle som hovedpartner gjennom hele livssyklusen til et prosjekt, fra design & engineering til gjennomføring og ledelse av store prosjekter.

0

Ramton peker på at megatrendene i markedet som digitalisering, urbanisering, energieffektivitet og økt bruk av teknologi, er i ferd med å endre markedet og støtter fremtidig etterspørsel av tverrfaglige totalløsninger.

– Gjennom et eget kompetansesenter for store prosjekter skal Caverion enda bedre møte etterspørselen for tekniske totalløsninger gjennom hele livssyklusen, inkludert rådgiving, design & engineering, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, forteller Ramton.

Krever tung kompetanse

– Store kompliserte tverrfaglige prosjekter krever tung kompetanse og bred erfaring. Med et eget spesialisert kompetansesenter for slike prosjekter vil Caverion sikre at prosjekter blir levert med avtalt kvalitet, til riktig tid og innenfor budsjett. Dagens bygg er teknologisk avanserte og det er viktig med en god rådgiver og samarbeidspartner som forstår hvordan de ulike fagområdene fungerer sammen,  forteller den nye prosjektdirektøren.

Ramton tiltredde stillingen 1. november, og har lang fartstid fra bygg, anlegg og eiendomsbransjen både som kunde og fra produsentsiden.

– Derfor kjenner jeg problemstillingene til store og kompliserte prosjekter godt fra et kundeperspektiv og nå ser jeg frem til å bruke denne erfaringen til å skape samhandling og synergi på tvers av selskapet for å skape gode leveranser til krevende kunder, avslutter Ramton.

Over 20 års erfaring

Ramton har mer enn 20 års erfaring fra kundesiden til Caverion og er godt kjent med hvordan kundene tenker. I tillegg har han bakgrunn fra roller innen prosjektstyring og prosjekt ledelse samt bred ledererfaring fra blant annet Selvaag, Entra og HR Prosjekt.

– Det å få anledning til å bygge opp en ny enhet for store prosjekter i Caverion er både utfordrende, men frem for alt motiverende. Det jeg gleder meg til, forteller Helge.

Den nye direktøren som bor i Sandvika,er gift og har to barn på 17 og 19 år.

– Utenfor jobb er jeg mye ute i naturen med hunden, og jeg liker både jakt og fiske, avslutter Ramton.