Forsiden av bilaget med foto av byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg hos Statsbygg.

– Oftere vil kommuner miljøsertifisere bygg, og søker råd og kunnskap hos oss

BREEAM-bilag:

0

Hun viser til at Frogn kommune som omtales i bilaget, for tiden er underveis med hele tre BREEAM-prosjekter og hevder at bruk av verktøyet har medført mer energi, høyere kvalitet og bedre prosess i deres prosjekter, og det uten en avskrekkende ekstra kostnad.

Og en viktig statlig aktør som Statsbygg har erfart at BREEAM er et god et planleggingsverktøy som sikrer at prosessen går på skinner, og at tiltakene skjer til rett tid, skriver hun.

Folvik påpeker at tidligere i høst kom ekspertutvalget for grønn konkurransekraft med sin klare anbefaling om at offentlig sektor må gå foran å bruke sin innkjøpsmakt og risikobærende evne til å drive fram innovative og grønne løsninger. Ser vi nå de første tegnene på at det faktisk er i ferd med å skje? Det er i så fall svært gledelig.

NGBC-lederen skriver videre at både gjennom Parisavtalen som nylig trådte i kraft, og gjennom FNs 17 bærekraftsmål som ble vedtatt i fjor, er det satt ambisiøse og forpliktende mål for videre utvikling av verdenssamfunnet, en utvikling som kommer til å kreve en mye bredere tilnærming til bærekraft enn det vi har vært vant til.

”Helhetlige miljøsertifiseringsverktøy som BREEAM kan være et nyttig og effektivt virkemiddel for å drive fram endring. Erfaringen tilsier dessuten at sertifiseringen tilfører kvalitet og bedre prosesser i prosjektene, og gjør det enklere å benchmarke byggenes ytelse mot hverandre”, skriver Folvik.

”Siden BREEAM-NOR ble lansert for snart fem år siden, har utviklingen og kompetanseløftet i bygge- og eiendomsnæringen vært enormt. Det finnes et utall av aktører vi kunne trukket frem og hedret for sin evne til omstilling og innovasjon.” Avslutter hun innledningen.

Noen av disse møter du i bilaget fra NGBC. Det er NGBC – Norwegian Green Building Council som eier BREEAM i Norge.