Adm. dir. i WSP Norge AS, Knut Jonny Johansen og adm. dir. i Høyer Finseth, Knut Reed

– Kjøpet av Høyer Finseth er en del av nordisk strategi

WSP:

0

Alle aksjene i Høyer Finseth AS er solgt til WSP Norge AS. Høyer Finseth vil med det styrke WSP i Norge gjennom sin posisjon innenfor byggprosjektering og tilhørende spesialistrådgivning.

Høyer Finseth gir oss et sterkt ben innenfor prosjektering og teknisk rådgivning, og er et meget godt supplement til den virksomheten vi allerede har i Norge innen prosjektledelse og tilhørende rådgivning. Dessuten vil oppkjøpet forsterke WSP sin posisjon som en av Nordens ledende aktører innen byggprosjektering, sier administrerende direktør i WSP Norge AS, Knut Jonny Johansen.

WSP-konsernet har i dag over 36.000 medarbeidere fordelt på 500 kontorer i 40 land. Innen 2018 er det strategiske målet å være 45.000 medarbeidere, og å ha forsterket posisjonen som en av de ledende multifaglige rådgiverne i verden. Dette gir sterke føringer for WSP i Norden, som med sine 4.400 ansatte utgjør mer enn 12% av konsernet.

— Kjøpet av Høyer Finseth AS er en del av vår strategi i Norden, med fokus på å vokse både organisk og gjennom oppkjøp av virksomheter som er sterke drivere i bransjen, uttaler Magnus Meyer, Norden-sjef i WSP.

Høyer Finseth har omtrent 120 ansatte i Norge. Partene ønsker gjennom den strategiske fusjonen å dra nytte av hverandres kompetanse og kapasitet.

Høyer Finseth har hatt en meget sterk utvikling de siste par årene takket være en tydelig og god ledelse og dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi søkte en sterk eier som kunne gi selskapet et ytterligere løft i Norge, sier nåværende styreleder Helge Holen

Høyer Finseth vil etter hvert endre navn for å bli en del av WSP-merkevaren, men vil fortsette som et selvstendig selskap med en offensiv strategi innen prosjektering og rådgivning.

Med WSP som nye eiere åpner det seg ytterligere muligheter for å satse videre innenfor våre tjenesteområder, med økte muligheter for både dagens ansatte og nye medarbeidere. Vi ser på dette som en styrking av vår selskapsutvikling, sier Knut Reed som vil fortsette som administrerende direktør i Høyer Finseth AS.