Forvirring rundt dokumentasjon av branndører, skriver Byggeindustrien. Illustrasjonsfoto

Direktoratet for byggkvalitet setter i gang tilsynskampanje på branndører

– Direktoratet har for øvrig oppdaget flere tilfeller der henvisning til NS-EN 16034 er feil. Dette er typisk når et teknisk kontrollorgan sertifiserer branndører uten å være godkjent for dette. Slike sertifiseringer må rapporteres til Dibk. Det er alltid lurt å sjekke om det tekniske kontrollorganet er godkjent av NS-EN 16034, sier seniorrådgiver Mathieu Veulemans i Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) til Byggeindustrien.

0

En ny standard (NS-EN 16034) for å vurdere branndører har blitt brukt siden 1.11.2016. Imidlertid skal denne standarden bare brukes i kombinasjon med enten NS-EN 14351 (dokumentasjon av vanlige dører og vinduer), eller NS-EN 13241 (porter og bommer).

– Branngardiner faller utenfor NS-EN 16034, i likhet med innvendige branndører, som dessverre ikke dekkes av NS-EN 16034, sier seniorrådgiver Mathieu Veulemans i Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) til Byggeindustrien.

Det betyr at innvendige dører ikke skal CE-merkes på bakgrunn av NS-EN 16034, og slike tilfeller skal i så fall rapporteres til Dibk.

– Direktoratet har for øvrig oppdaget flere tilfeller der henvisning til NS-EN 16034 er feil. Dette er typisk når et teknisk kontrollorgan sertifiserer branndører uten å være godkjent for dette. Slike sertifiseringer må rapporteres til Dibk. Det er alltid lurt å sjekke om det tekniske kontrollorganet er godkjent av NS-EN 16034, sier Veulemans.

Direktoratet er klar over at dagens situasjon er uheldig for produsenter og entreprenører. I dagens marked vil man finne branndører som er CE-merket på bakgrunn av NS-EN 14351, og brannsertifisert uten henvisning til NS-EN 16034. Det finnes også CE-merkede branndører på bakgrunn av NS-EN 14351 og NS-EN 16034.

– Til og med EU-kommisjonen, som har bestilt standarden, er klar over den uheldige situasjonen. Vårt beste råd er at kjøpere absolutt må etterspørre dokumentasjon, det vil si dokumentasjon av dørens vanlige egenskaper gjennom ytelseserklæring, og den særskilte sertifiseringen som bekrefter dørens brannegenskaper, og da spesielt brannmotstanden, sier Veulemans til bygg.no.