Nelfo påpeker at det må utdannes flere elektrofaglærere. Illustrasjonsfoto: Michal Jarmoluk

Nelfos opplæringskonferanse med fokus på for få elektrolærere

Etterutdanningsbehov:

0

Det er fagbladet Elmagasinet som skriver dette i sitt siste nummer. Der påpekes det at også skal tas opp forslaget til Utdanningsdirektorat om å etablere et nytt utdanningsprogram. ”IKT og mediafaget” skal fange opp digitaliseringen i samfunnet.

Også en ny forskrift knyttet til yrkesfaglig fordypning (YFF) og utvikling av lokale læreplaner, vil bli tatt opp. YFF handler blant annet om utplassering av elever i bedrift.

Dessuten skal konferansen diskutere rapporten fra Yrkesfag 2020 om opplæringskontorenes rolle og finansiering. Den har skapt mye diskusjon i opplæringsmiljøene. Yrkesfag 2020 er et fellesprosjekt mellom NHO sentralt og landsforeningene NI, BNL, Nelfo, NHO Reiseliv, NBF og NHO M&D. Målsettingen er å sikre medlemsbedriftenes behov for fagkompetanse. Prosjektet skal bidra til flere og bedre medlemsbedrifter, større partsinnflytelse, flere ungdommer og voksne som velger og gjennomfører yrkesfag og bedre karrieremuligheter i yrkesfagene.

Larsen mener det må utdannes flere elektrofaglære.

– At 1 000 lærere mangler formell kompetanse sier det meste om situasjonen. Derfor er det svært positivt at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 setter av 30 millioner kroner for å bedre kompetansen til denne gruppen.

– Sammen med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Akershus fylkeskommune har Nelfo tatt initiativ til et pilotprosjekt for å bedre den yrkesfaglige bredden og dybden i bachelorgrad-utdanningen av elektrofaglærere. Prosjektet, som startet i 2014, ble videreført i 2015 og 2016. Målsettingen er at dette skal bli en permanent ordning i utdanningen av elektrofaglærere

 – Samtidig som mange elektrofaglærere nærmer seg pensjonsalder, har rekrutteringen vært for dårlig. Forsetter denne utviklingen blir det kritisk. Her må myndigheter, bransjen og skoleverket ta grep. Dette er utgangspunktet for diskusjonen på opplæringskonferansen.

Larsen forteller at det hvert år blir inngått knapt 400 nye lærekontrakter på IKT servicefag.

– Dette er fagfolk som arbeider med datanettverk. 60-70 % av lærekontraktene blir inngått av fylkeskommunene. Det er usikkert hvor mange som får jobb etter at de har tatt fagbrevet. Svært få i denne gruppen arbeider i private bedrifter.

– Utdanningsdirektoratet foreslår å etablere en nytt utdanningsprogram, ”IKT og mediafaget”. Det skal fange opp digitaliseringen i samfunnet. Faglig råd elektro mener at deler av utdanningsprogrammet skal følge læreplanen for elektro.

– I både IKT servicefag og IKT driftstekniker er det mye elektro. Ved å knytte disse utdanningsprogrammene til elektrobransjen vil det sannsynligvis bli inngått flere lærlingkontrakter i privat næringsliv. Dette kan bli et nytt satsingsområde for elinstallatørene. Det er nok mange som har behov for mer digital kunnskap, sier Svein Harald Larsen til Elmagasinet.