- KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for framtiden og vi ble miljøsertifisert i 2009. Det var naturlig for oss å følge opp initiativet til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, sier adm. dir. Gunnar Gjørtz.

Stadig flere eiendomsaktører følger opp De 10 strakstiltakene i Veikart mot 2050

KLP Eiendom:

0

– KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for framtiden og vi ble miljøsertifisert etter ISO 14001 i 2009. Det var naturlig for oss å følge opp initiativet til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom og tilslutte oss strakstiltakene i veikartet. Mye av dette har vi jobbet med allerede, men noe er nytt og vi har allerede satt i gang implementering av de nye tiltakene», sier adm.direktør i KLP Eiendom Gunnar Gjørtz.

Veikartet staker ut kursen for bygg- og eiendomsnæringen, slik at byggsektoren bidrar til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050.

Målene omfatter klimagassutslipp, sirkulær økonomi og miljøgifter. Skal vi rekke å nå målene i 2050, er det mye som både kan og bør startes opp umiddelbart. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Tidligere har Storebrand Eiendom, Avantor, Undervisningsbygg i Oslo, Ticon Eiendom, Omsorgsbygg i Oslo og Entra tilsluttet seg. Vi oppfordrer alle medlemmene våre å tilslutte seg. Flere er i prosess, men vil forankre beslutningen godt internt før de offentliggjør beslutningen, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.