SINTEF har plass til mange nye forskere og oppfordrer kvinner til å søker for å opprette et mer kjønnsbalansert miljø. Foto: Pixabay/ITBaktuelt

Storinntak av forskere til Sintef, også innen smarte elektriske energisystemer

Oppfordrer kvinner:

0

Et av områdene SINTEF Energi ønsker flere forskere er innen smarte elektriske energisystemer.

SINTEF Energi skriver på sin hjemmeside at de utvikler fremtidens elektriske kraftsystem som muliggjør nettilknytning av distribuert fornybar kraftproduksjon, elektriske kjøretøy og aktive sluttbrukere i stor skala.

Realisering krever at ny teknologi utvikles og nye metoder tas i bruk for å utnytte potensialet i kraftsystemet.

Videre at sentrale fagområder inkluderer markedsbasert forbrukstilpasning, analyse av spenningskvalitet og systemanalyse av elektriske kraftnett.

Digitalisering og ny teknologi hos både forbrukere, produsenter og nettselskaper gir nye muligheter og utfordringer som SINTEF Energi bidrar til å forme og utnytte, blir også nevnt som et trekkplaster. 

Prosjektene spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til uttesting av teknologi i pilotområder, i tett samarbeid med relevante industrielle og akademiske samarbeidspartnere. Problemstillingene vi adresserer involverer eksperter fra ulike fagfelt, og kombinasjonen av høy faglig kompetanse og evnen til å samarbeide er viktig.

SINTEF Energi trenger personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe med utvikling av løsninger for “smarte” kraftnett, med spesiell fokus på nettdrift, forbrukerfleksibilitet, distribuert produksjon og utnyttelse og utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller i det elektriske energisystemet. 

 SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.