Energi Norge har laget et interaktivt kart hvor man kan se status for installasjon av AMS-målere i hver enkelt kommune.

Slik er tempoet med installasjon av smarte strømmålere – 13 i minuttet

Interaktivt kart:

0

Målet var at i løpet av 2016 skulle rundt 20 prosent av målerne installeres, over 40 prosent av målerne skal rulles ut i 2017, og dette er det travleste året. mens 30 prosent monteres i 2018.

-Fremdriften går som planlagt, stort sett alle nettselskaper hadde inngått avtaler med utstyrsleverandører og installatører innen første halvår i fjor, og mange er godt i gang med installasjonene, forteller Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge.

Han viser til at ved utgangen av 2016 var knapt 20 prosent av målerne på plass, mens over 50 prosent blir installert i 2017. De gjenværende 30 prosent av målerne monteres i 2018, ifølge tall som nettselskapene har rapportert til NVE. 

Dette betyr at innen 2019 skal alle ha nye AMS-målere. Det vil si at 2,7 millioner smarte strømmålere skal monteres i norske hjem, og bare i 2017 rulles det ut 1,5 millioner målere.

Energi Norge har laget en egen hjemmeside – www.nymaler.no – som viser status i hver enkelt kommune i Norge. Et interaktivt kart kan åpne kommune for kommune og gir. Kartet viser grønne, gule og grå kommuner. Bjugn, Rissa, Orkdal, Røros, Ringerike, Hole, Rakkestad, Sokndal, Lund, Egersund og Bjerkreim er i følge oppdatert kart helt ferdig med å installere AMS-målere.

Gule kommuner er det flest av i Troms og Nord-Østlandet. Mens grå kommuner foreløpig dekker det meste av landet.

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser at syv av ti strømkunder er positive til de nye målerne. Blant dem som allerede har fått ny måler installert, er hele ni av ti positive eller svært positive.

Nettselskapene er opptatt av å ha god kommunikasjon med kundene før, under og etter besøket for at omleggingen skal skje på best mulig måte. Du vil få informasjon direkte fra nettselskapet ditt i god tid før nå måler blir installert.

Kostnadene for smarte målere skal betales over nettleien, og tilsvarer 300-400 kroner ekstra i året. Mange kunder vil spare penger gjennom en mer effektiv energibruk.

I et brev fra NVE til flere nettselskap minner de om at det i en forskrift står det at nettselskapene ikke har plikt til å installere AMS-måler dersom « installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». 

De som er el-overfølsomme eller føler seg overvåket, kan få fritak ved å legge frem attest fra lege eller psykolog. NVE ber nettselskapene være imøtekommende.