Adm. dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen (t.v.) signerte Lindeberg-kontrakten med Skanska, her representert med prosjektsjef Kristine Hunstad og markedssjef Sverre Fossengen.

Enige om at et sykehjem fortjener å bli Breeam-Nor Excellent

Lindeberg sykehjem:

0

Lindeberg sykehjem i Oslo skal rives og gjenoppbygges til å bli et av Norges aller mest miljøvennlige sykehjem, med siktemål om Excellent på BREEAM-NOR-skalaen. Det er Omsorgsbygg Oslo KF som er byggherre, mens Skanska har totalentreprisen med Sweco, HUS arkitekter og landskapsarktitektene Bjørbekk&Lindheim AS på laget.

Det nye sykehjemmet blir 15 000 kvadratmeter stort, og vil romme totalt 144 sykehjemsplasser fordelt på fem beboeretasjer. Prosjektet omfatter riving av eksisterende bygg og gjenoppbygging.

– Vi skal bygge et moderne sykehjem på Lindeberg med optimal brukertilpasning. Vi har skarpt fokus på miljø og energieffektivitet, og vil vurdere mulighetene for å bygge dette sykehjemmet som et plusshus, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

– Vi er veldig fornøyd med at Omsorgsbygg Oslo KF har valgt oss til å gjennomføre dette oppdraget. Samarbeidet i gruppen har vært meget bra og vi har brukt vår samlede kompetanse på en svært god måte. Skanska har lang erfaring med å utvikle og bygge helsebygg, og vi gleder oss over å få muligheten til fortsette arbeidet med nye Lindeberg sykehjem, sier prosjektsjef i Skanska, Kristine Aaberg Hunstad.

– Sweco satser stort på helsebygg, og i den forbindelse er Omsorgsbygg Oslo KF en svært spennende kunde, med en lang rekke større prosjekter og planer i tiden fremover. I dette prosjektet stilles det strenge miljøkrav, blant annet satses det på utslippsreduksjon fra byggeplass, og BREEAM-NOR-sertifisering i klassen Excellent. Det er særlig givende å jobbe for en aktør som setter seg så ambisiøse miljømål, sier Eirik Olsvik Hovind, gruppeleder bygg i Sweco.

Oppstart for byggefasen er satt til første halvår 2018, og det nye sykehjemmet skal stå ferdig i løpet av første halvår 2020.

Bildet under: Slik skal det nye Lindeberg sykehjem i Oslo bli designet.

[bildec]2017/04/2v21230pik[/bildec]