Støv og spesielt svevestøv er blant de aller viktigste årsakene til sykdom og plager som skyldes et dårlig inneklima på jobb. Pixabay.

Fire av ti synes inneklimaet på arbeidsplassen er dårlig

Sykdom og plager:

0

– Arbeidsgiver bør i større grad ta hensyn til de ansattes helse ved å sørge for et godt inneklima på arbeidsplassen, sier generalsekretær i LHL Astma og Allergi, Helle Grøttum, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), referert i Dagsavisen.

Hun er bekymret over at fire av ti opplever dårlig inneklima på jobb én gang i måneden eller oftere, ifølge en undersøkelse av M3 på oppdrag av Blueair.

Støv og spesielt svevestøv er blant de aller viktigste årsakene til sykdom og plager som skyldes et dårlig inneklima på jobb.

– Riktige rengjøringsmetoder med lite vann og minimal bruk av rengjøringskjemikalier er viktig. Det samme er god ventilasjon i et arbeidsmiljø uten fukt, mugg og råte, sier hun.

Høye verdier av støv, soppsporer, bakterier og CO2 gjør at mennesker, store som små, trives dårlig.

Typiske symptomer på dårlig inneklima på kontoret er tørre slimhinner, irriterte øyne, tung i hodet, hodepine, tørste og konsentrasjonsproblemer.

Når renholdet ikke fjerner støv og svevestøv skikkelig, bidrar det til flere og verre luftveisinfeksjoner og såkalt inneklimasyke. Personer med allergier, neseplager og astma er mer utsatt enn andre.

– De fleste mennesker oppholder seg omtrent 90 prosent av tiden innendørs. I overkant av 20 prosent av denne tiden er vi på en arbeidsplass. Innemiljø har stor betydning for helse, trivsel, ytelse og tiltaks-evne på arbeidsplassen, sier Grøttum.

Mange av de kjemiske forurensningsstoffene er så små at de fester seg til overflaten av et støvkorn. Støvkornet kan være en partikkel som er harmløs, men når det bærer med seg et helseskadelig kje-misk stoff på overflaten, vil imidlertid støvkornet opptre som et kjemisk bombefly på vei inn i kroppen via luften vi puster inn.

– Derfor er det viktig å få vekk støvet, sier Grøttum.