Bill Engeness i Citycon: - Jobben vår er å utvikle kjøpesentre, og de skal være miljøvennlige.

– Vi har 34 kjøpesentre som vi passer på med både hode og hjerte

Citycon:

0

Videre beskrives innlegget hans med hvordan Citycon holder god kontroll på inneklima, har aktiv oppfølging ute hos leietakere og benchmarking mellom egne sentra. Det skal være dette som har gjort at Citycon stakk av med prisen Årets grønne driftsteam for 2015.

– Det som var spesielt var at vi valgte å melde på alle våre 30 driftsteam, både driftsledere og driftsteknikere. Vi ville ikke, og kunne ikke, trekke ut ett driftsteam som vi mente var bedre enn våre øvrige, forteller Bill Engeness. Og det ble utslagsgivende for at alle driftsteamene ved 34 kjøpesentra fikk hedersprisen.

– Årets Grønne Driftsteam er et godt verktøy for å markedsføre forvaltning i markedet. Vi opplever at prisen henger høyt, legger han til.

Han forteller at Citycon allerede gjort har mye, men ting er ikke gjort over natta.

I Lillestrøm skal han snakke om hva Citycon har gjort, og hva som gjøres for å energieffektivisere sine bygg, samt hvordan de ser på fremtiden, miljøarbeid og samarbeid med de tekniske leverandørene.

Han forteller også at Citycon er kresne til hvem som får leie lokaler. De vil ha en butikkmiks og ser på helheten og eksisterende portefølje. Men dette er ikke så enkelt  lenger. Før banket leietakere på døra. Leietakerne er på sin side blitt mer kresne på fasiliteter og miljøprofil. Samtidig er det viktig å holde felleskostnadene nede. Leietakerne ser nettopp på leien og felleskostnadene.

– Vi har vært aktiv på grønn tenkning i over 10 år, og startet tidlig å bygge en slik plattform. Dette har gitt suksess, allerede da vi var Sektor Gruppen, før vi gikk inn i Citycon.

– Citycon var ikke kommet fullt så langt. Sektor var lengre fremme. Det var kanskje derfor vi fikk ansvaret for sustainability (bærekraft) for hele konsernet. Det var en tillitserklæring, fastslår Bill Engeness.

– Citycon bruker begrepet ”Friskhetsgrad”. Hva er det?

– Friskhetsgrad brukes i våre miljørapporter. I stedet for å si at ca 3 prosent er syke, snur vi på det og sier at 97 prosent er friske, det kaller vi friskhetsgrad, og avspeiler blant annet inneklimaet å jobbe i. Oppdaterte tall legger vi inn i våre kvartalsvise miljørapporter.

Engeness sier at teamene har god kontroll på inneklimaet og er aktivt ute og sjekker hos leietakere og hvordan status er, med blant annet kontinuerlig sjekk av EOS – energioppfølgingssystem. Teamene stiller også krav til leverandører, og gjør sitt for å påvirke dem til å være med og skape grønn kultur.

– Jobben vår er å utvikle kjøpesentre, og de skal være miljøvennlige. Vi har 34 kjøpesentre som vi passer på med både hode og hjerte. Hver dag tenker vi at et senter ikke bare er glass og betong, men et sted som er lokalsamfunnets møteplass hvor folk skal oppholde seg og trives.

Av Citycons 34 kjøpesentre er nå 27 miljøsertifisert etter BREEAM-In-Use, og innen året er omme vil 31 sentre være sertifisert. De resterende tre er bygninger det ikke aktuelt å sertifisere.

– Da er målet foreløpig nådd i Norge, avslutter Bill Engeness.

Konferansen heter Energismarte Byggog holdes i Thon Hotell Arena i Lillestrøm 8. – 9. februar 2017. Arrangører er Nelfo, EFO, RIF og IEE, og målgruppen er eiendom, rådgivere og elektrobransjen. Egen emneknagg for arrangementet er #smartere

Konferansens egen nettside med mer info og påmelding finner du her!

Noen av Citycons kjøpesentre nedenfor:

Herkules i Skien

Kilden, Hillevåg i Stavanger

Storbyen i Sarpsborg