Bygget tilfredsstiller nye energiregler i TEK10, har passivhusstandard og energiklasse A.

Dette er månedens bygg valgt av Grønn Byggallianse

Nestunbrekka 99:

0

Det er ikke boret brønner, men montert horisontale rørledninger ca 1,5 m under gulv i kjeller som henter inn vann til en grunnvannsbrønn. Tomten ligger i et lavpunkt og i Bergen er det rikelig tilgang på naturlig vann. Fra grunnvannsbrønnen blir vann pumpet inn i varmepumpen og rundt i bygget. Vannet slippes deretter ut i grunnen via nye rørledninger.

Grunnvannsbrønn og rørledninger er fysisk plassert under kjelleretasje i siste byggetrinn av nybyggene i Nesttunbrekka.

Bygget tilfredsstiller nye energiregler i TEK10, har passivhusstandard og energiklasse A. Det er nærhet til bybane, bra sykkelforhold og elbilparkering – totalt 25 plasser som deles med nr 97 og 95.

Miljøkravene er fulgt opp også i valg av innredning. Man har sett på muligheter for gjenbruk av møbler der dette var mulig. I tillegg ble det stilt krav i anbudsmateriell om å dokumentere miljøegenskaper for tilbudt inventar. Denne dokumentasjonen ble vektet i videre valg av leverandør. 

Tiltakshaver: Backer
Totalentreprenør:
Lars Jønsson
Teknisk totalentreprenør: TEVAS
Arkitekt: b+b arkitekter
Interiørarkitekt: Link Arkitektur
Totalrådgiver: Multiconsult