Kjetil Novang Gulbrandsen (innfelt) leder FoU-prosjektet Merverdien av Grønne Bygg.

Ønsker å vise at mindre aktører kan benytte samme strategi og systematikk

Åpen BIM:

0

Grønne bygg skal levere høy brukertilfredshet med lavest mulig bruk av ressurser over livsløpet. Grønn Byggallianse vil bruke åpen BIM til å samle sentrale nøkkelverdier fra mange driftsrelaterte programmer. Sanntids rapporter vil vise hvorvidt man har lykkes. En pilot hos Værste AS i Fredrikstad skal teste ut hvordan driftsrelaterte systemer kan samhandle for å dokumentere merverdi av grønne bygg.

Helseforetakene i Norge har allerede kommet langt på veien mot en fulldigitalisert eiendomsledelse. Vi ønsker å vise hvordan mindre aktører kan benytte samme strategi og systematikk, skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding.

Piloten vil bli gjennomført med studenter fra Høgskolen i Østfold som en viktig ressurs, mens BIM- ekspertise ivaretas av Jotne Technology. Jotne bistår også Helse Midt-Norge i arbeidet med digital eiendomsledelse.

Arbeidet vil bli gjennomført i tett samarbeid Norsk Eiendom sitt prosjekt for digitalisering av eiendomssektoren. Vi ønsker å jobbe med leverandører av programvare som kan og vil jobbe på åpne formater. Slik vil data fra flere systemer kunne aggregeres og rapporteres skreddersydde for byggeiers behov.