BACnet er en åpen standard som tilbys av mange teknologileverandører. Illustrasjonsfoto.

Populært BACnet-kurs. Nå blir det ekstrakurs

Oktober:

0

Dette har ført til at NFA nå setter opp et nytt BACnet-kurs i oktober. 18. og 19. oktober settes det opp kurs i Tønsberg. Påmelding til høst-kurset er nå åpnet.

BACnet har inntatt posisjonen som den førende ethernetbaserte standarden for bygningsautomatiserte løsninger i Norge. Standarden beskrives som en enhetlig løsning fra rådgivende Ingeniørmiljøer, og teknologien er nå en defacto-standard i markedet.

BACnet er en åpen standard som tilbys av mange teknologileverandører, og spesielt objekthåndtering i teknologien har ført til utfordringer for bransjen. Denne avanserte plattformen rulles nå ut for fullt, og da behøver bransjen et tilbud for å høyne kompetansen på BACnet.

Kursene ledes av Frank Schübert fra Beckhoff Automation GmbH, som representerer BACnet Europe. Frank har vært med på utviklingen av BACnet standarden siden 1996, og har erfaring med gjennomføring av flere store BACnet installasjoner i mellom Europa.

BAC står for Building Automation and Control.