Bildet viser Darling Harbour i Sidney, Australia. Foto: Pixabay.

Lyskultur søker oppdragsgiver til utforming av en idékonkurranse

Lysdesign:

0

Som del av Lyskulturs samarbeid med Husbanken for å fremme universell utforming og belysning tilbyr Lyskultur kommuner eller byggherrer veiledning og bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres. 

Lyskultur ønsker å tilby profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet. Lyskultur bistår med oppnevning av faglig kompetent jury slik at oppdragsgiver er sikret et godt faglig resultat, samt sikre akseptable og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Vi ønsker å bidra til at lysdesign kommer på dagsorden på lik linje som andre fagdisipliner. 

Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter. Konkurransedeltakerne sender inn idéforslag som vil bli bedømt av en utvalgt jury med faglig kompetanse som bedømmer anonyme prosjekter.

Idékonkurranser skal få frem idéer som viser mulige konsepter basert på oppdragsgiver plan for det aktuelle stedet/området. Idékonkurranser er gunstige for overordnede planer og forprosjekter. Oppdragsgiver har til hensikt å gjennomføre idéen og skal respektere opphavsretten til vinnerforslaget. Evaluering holdes anonymt til eventuell(e) vinner(e) er valgt. 

Premieringen i idékonkurransen kan enten tildeles én, to eller tre vinnere hvor vinnerforslagene blir offentliggjort. Hvis vinnerbidragene er lagt frem av henholdsvis studenter eller enkeltpersoner med begrenset kapasitet for gjennomføring, kan det søkes om samarbeid med etablerte aktører for detaljering av vinnerprosjektet. 

Ønsker oppdragsgiver å jobbe videre med konkurransens resultat skal dette skje i samsvar med vinneren av oppdraget. 

Lyskultur stiller som konkurransesekreteriat og setter sammen en kompetent faglig jury. Sekreteriatet vil bistå oppdragsgiver med konkurranseutlysning, sammensetning av en faglig jury og formidle resultatene av idékonkurransen. Pilotprosjektet vil finansiere premie til inntil tre nominerte bidrag. 

Oppdragsgiver må fylle ut en lysdesignbrief og sende med en kort søknad om hvorfor deres prosjekt fortjener å delta i pilotprosjektet. Formålet med en lysdesignbrief er å kartlegginge nå-situasjon og ønsket situasjon, og konkretisere oppgaven som skal utføres.
Last ned Lysdesignbrief her