Slik vil Kræmer Brygge i Tromsø utvikles og stå klart i 2019. Foto: Kræmer Eiendom

Kræmer Brygge blir bydel som vil utveksle varme mellom byggene

Tromsø:

0

Kræmer Brygge i Tromsø skal bli en ny bydel med både boenheter og næringsbygg. Kræmer AS utreder mulighetene for å energieffektivisere ikke bare ett bygg, men en hel bydel.

– Vi har et hårete mål om at Kræmer Brygge blir bydelen som bruker minst strøm i Tromsø, sier Eirik Espejord, adm. dir i Kræmer Eiendom.

Eiendomsutvikleren skal bygge ut et område av Tromsø som tidligere har vært dekket av gammel industri. Reguleringsplanen åpner for å bygge 110 000 kvadratmeter. Espejord forteller de tidligere har tenkt bygg for bygg, mens de nå ønsker å se på bydelen under ett og finne fram til de beste energiløsningene for hele området.

– Tanken oppstod da vi gjennomførte energieffektivisering på noen eksisterende bygg. Selv etter arbeidet hadde enkelte deler av bygget overforbruk av energi som resulterte i spillvarme, forklarer Espejord. – Vi savnet en helhetlig løsning, og ville se på muligheten for å utveksle energi mellom bygg. Støtten fra Enova har gjort det mulig å forfølge disse tankene, til tross for at det er ressurskrevende

Utredningen vil gi Kræmer AS en overordnet strategi for området og mulighet til å ta riktige grep. I tillegg til å redusere oppvarmingsbehovet i hvert enkelt bygg, skal de se på mulighetene for lokal energiproduksjon og utveksling mellom bygg. Espejord tror Kræmer AS lander på en slik løsning. Det vil gi dem anledning til å gjøre en grunnlagsinvestering som dekker mange bygg. 

Vi savnet en helhetlig løsning, og ville se på muligheten for å utveksle energi mellom bygg. Støtten fra Enova har gjort det mulig å forfølge disse tankene, til tross for at det er ressurskrevende

Kræmer AS ønsker å finne ut mer om hva som er naturgitte muligheter i kystnære områder på nordlige breddegrader. Derfor vil de se nærmere på hvordan ulike teknologier presterer i et nordlig klima, blant annet hvordan lav sol og refleksjon fra snø påvirker energiproduksjon fra solceller. Det gjør arbeidet med Kræmer Brygge unikt for andre kystnære bydeler i Norge – i alle fall så langt nord. 

– Vi kunne ikke hatt en diskusjon om hvordan en energieffektiv bydel kan se ut, uten å prøve. Vi vet eksempelvis for lite om solceller i Tromsø til å konkludere om det går eller ikke går. Vi har også skaffet oss kunnskap om sjøen som kilde til redusert energibruk. Så kan det jo hende at andre byer også kan ha interesse av det vi kommer frem til. Det er uansett viktig for oss å lykkes, mener Espejord.

Kræmer Eiendom gjør en del selv, slik som prosjektledelse og kartlegging. De ønsker å få best mulig input i de vurderingene sine, og det gjør de gjennom å samarbeide med andre aktører i byen.

– Vi har engasjert Asplan Viak, som har gode referanser på slike utredninger og på energieffektive løsninger. Når vi lurer på hvordan sjøen kan være et verktøy for å redusere energibehovet, får vi informasjon fra Tromsø kommune, og fra havbruk i nærheten får vi informasjon om havtemperaturer til ulike årstider.

Kongstanken i prosjektet er å løfte blikket og tenke helhetlig, både konseptuelt og når det gjelder selve arbeidet. Håpet er at konseptutredningen skal gi Kræmer Eiendom muligheten til å gjøre noe de ellers ikke ville fått til. Mye taler også for at det blir utfallet, men en potensiell utfordring ligger i å få nok trygghet. 

– Vi må få trygghet for at investeringene vi velger er bedre enn mindre risikable alternativer, sier Espejord.

Fakta

Gjennom å støtte konseptutredninger, ønsker Enova å bidra til at innovative energi- og klimaløsninger blir tatt i bruk når nye områder skal utvikles. 

Prosjekt: Kræmer Brygge, Tromsø

Ansvarlig: Kræmer Eiendom

Kontaktperson: Eirik Espejord

Støtte fra Enova: 995.000 kroner

Byggestart: innen 2019