NKF stiller opp med kjente profiler under konferansen 14. og 15. februar. Innfelt fra venstre: Gørill Horrigmoe, prosjektleder, Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling, dr.ing. Øystein Husefest Meland, UiA/egen rådgivningspraksis og prosjektdirektør Jan Myhre, Statsbygg Hovedkontor, presenterer Digibygg. Fotomontasje: ITBaktuelt.

NKF inviterer til konferanse om offentlig prosjektledelse og LCC i praksis

Kjente profiler kommer:

0

-Dette er andre gangen vi legger til LCC – Livssykluskostnader, fordi vi fikk kjempegode tilbakemeldinger forrige gang dette temaet var inkludert, forteller Elisabeth Leikanger i NKF – Norsk kommunalteknisk Forening.

Hun viser til kravene fra myndighetene om energisparing i bygg, og norske kommuner er Norges største byggherre, samlet sett. Derfor mener hun at det er viktig at de som har ansvaret for kommunale bygg og drift av disse blir oppdatert på den raske utviklingen.

Hun forteller også at Norsk kommunalteknisk Forening nå er kommet i en god dialog med Statsbygg og Forsvarsbygg, og viser til at blant annet Jan Myhre fra Statsbygg vil holde et innlegg under konferansen.

-Kommunene er blitt sett på som å henge litt etter i utviklingen, men dette er det i ferd med å bli slutt på. De er mer bevisst på at det er skattepenger de forvalter, og driftes ikke kommunale bygg godt nok, så sløsers det med fellesskapets verdier, sier hun.

Hun mener at denne konferansen har et knallprogram, og at det kommer folk fra hele Norge. Foreløpig er det over 50 personer på deltakerlista, men det er plass til noen til sier hun, og påpeker at den som vil være med må være raske med påmeldelse. Konferansen er 14. og 15. februar.

Elisabeth Leikanger sier sentrale spørsmål vil komme opp under temaet prosjektstyring. Dette er blant annet: Hvordan styrke kommunenes utøvelse av byggherrerollen? Hvordan velge de beste rådgiverne? Hvordan stille krav på lovlig vis?

Om LCC og Det grønne skiftet sier hun at det er det offentliges ansvar å gå i front, og få det til. Derfor tar vi opp spørsmålene hva finnes der ute i dag? Hva ønsker vi?  Hva trenger vi?

– Og vi trekker frem de gode eksemplene, avslutter hun.

Noen av innlederne på konferansen:
Prosjektdirektør Jan Myhre, Statsbygg Hovedkontor, presenterer Digibygg
Dr.ing. Øystein Husefest Meland, UiA/egen rådgivningspraksis
Trond S. Andersen, senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet DiBK
Jarle Kvalvik, direktør, Etat for prosjekt og utbygging, Bergen kommune
Gørill Horrigmoe, prosjektleder, Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling, NHO
Knut-Arne Johansen, salgsansvarlig massivtre/broer, SPLITKON
Randi Lile, prosjektleder, Trondheim eiendom – utbygging, Trondheim kommune
Jan Tore Dilling, senioringeniør, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap DSB
Bjørn Nordvik, Prosjektleder, Frogn kommune og Karen Bruusgaard Breeam AP – Asplan Viak.

Mer om konferansen og påmelding finner du her.