Noen strømmålere kan være 50 år gamle og viser mindre strømforbruk enn reelt, noe nye strømmålere korrigerer. Derfor kanskje høyere strømregninger.

Anbefaler å følge nye strømmålere over tid for å sammenligne gammelt forbruk

Høyere strømregning?

0

– Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre. Derfor er det vanskelig å sammenlikne målingen fra de nye, automatiske strømmålerne med gjennomsnittsberegningen som ble gjort tidligere.

– Vi får også melding om kunder som sammenlikner sluttsummen på fakturaen, uten å se nærmere på hva den inneholder. Det kan være at de har fått en høyere regning fordi det er lenge siden de har lest av måleren, eller de kan ha fått strøm og nettleie på samme faktura, forklarer Øverås.

Han oppfordrer kundene til å følge med på forbruket over tid og sammenlikne lengre tidsperioder. Det kan du normalt gjøre på “Min side” hos nettselskapet eller strømleverandøren.

Kunden i Hedmark mener at den forrige strømmåleren kan ha vært så mye som 50 år gammel. Da er det ikke usannsynlig at den kan ha vist for lavt forbruk, ettersom gamle mekaniske målere med dreieskive går tregere med årene. Som gjennomsnitt regnes at de går én prosent saktere per 16 år.

– Strømmålere med dreieskive ble montert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. Vår erfaring er at dreieskivemålere over noen år saktner farten med to til tre prosent, i enkelte tilfeller mer, sier Tore Svendsen ved Infrateks målelaboratorium, til nyhetstjenesten Europower, referert på Energinorge.no