Fysisk utforming av arbeidsplassen kan støtte opp under viktige prosesser som innovasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsfordeling i bedriften. Foto: Lyskultur.

Hvordan påvirker belysningen miljø, trivsel, syn og ikke minst kostnader ved en arbeidsplass?

Bedre belysning:

0

God belysning er bra for alle. Men hvordan kan belysningen påvirke miljø, trivsel, syn og ikke minst kostnadsaspektet ved en arbeidsplass?

Lyskulturs kurs den 14. mars tar for seg dagslys og elektrisk lys i kontormiljøer, hvor hoveddelen av synsoppgavene som utføres er knyttet til lese-, skrive- og skjermarbeid, og er basert på Lyskulturs nye publikasjon 12 “Belysning av kontorarbeidsplasser”. 
 
Fysisk utforming av arbeidsplassen kan støtte opp under viktige prosesser som innovasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsfordeling i bedriften. Det er i tillegg til en økende vitenskapelig støtte av teorier om at lav eller mangelfull tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet, inkludert belysningen, er kostnadsdrivende for bedrifter og virksomheter. 

 
Kurset gir deltakerne gode forutsetninger for å planlegge gode lysmiljøer for ulike funksjoner og arealer i et typisk kontormiljø; fra støttefunksjoner som resepsjon og kantine, til arbeidsplasser i tradisjonelle cellekontorer og åpne kontorløsninger med eller uten «free seating». 

Kurset passer for deg som prosjekterer eller bestiller belysningsløsninger, og vil gi deg en god oversikt over hvilke muligheter som finnes for kontorbelysning, langt utover de vanlige anbefalingene. 
 
Målgruppe:

 • RIE
 • Leverandører
 • Lysdesignere
 • Byggherrer/Eiendomsutviklere
 • Arkitekter/Interiørarkitekter

Kursinnhold:

 • Belysningsteknikk
 • Publikasjonen sett ift. lover, forskrifter og standarder. 
 • Universell utforming
 • Dagslys og utsyn
 • Belysningsrelaterte plager
 • Ikke-visuelle effekter av lys
 • Kriterier for god belysning
 • Energibruk
 • Valg av belysningsløsning
 • Applikasjoner

Deltakeravgiften inkluderer:

 • Lyskulturs nye Publikasjon “Belysning av kontorarbeidsplasser”
 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te

Mer om Lyskulturs kurs her