Belimo Automation har vokst ut av sine gamle lokaler i Brynsveien. Nå er de på plass i i nye lokaler i Nils Hansens vei 4. Fra venstre foran: Johan Brevik, Karin Jensen, Marius Johansen. Bak fra venstre, Anne Kulaas, Rhona Macadam, og Beathe Hansen.

– Vi øker produktrangen med sensorer for måling av temperatur, fukt, trykk og luft

Belimo Automation:

0