Litt dybdelesing om fremtiden og smarte byer

Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige. Men hva er en «smart by», hvordan kan vi måle det og hvordan kan standarder bidra til smartere byer, ikke minst på transportområdet?

0