Store CO2-utslipp når man tørker sement i gulv og vegger i nye bygg, såkalt byggtørk. Illustrasjonsfoto.

Byggtørker og anleggsmaskiner på byggeplasser også utslippsverstinger

Betongtørking:

0

Personbiler slipper årlig ut 333.000 tonn CO2 i Oslo. Det har blitt gjenstand for både debatt om hvem som skal ta regningen og dieselforbud i Oslo når forurensningen har vært som verst.

Men det er ikke bare bilene som forsurer luften: Anleggsmaskiner slipper årlig ut 256.000 tonn CO2 i hovedstaden.

– Når anleggsmaskiner slipper ut klimagasser tilsvarende tre fjerdedeler av alle personbilene i Oslo, så er det på tide å gjøre noe med de utslippene, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i miljøorganisasjonen Zero til VG.

CO2-tallene fremkommer i en rapport fra Klimaetaten i Oslo kommune.

– De siste tilgjengelige tallene er fra 2013, men det skjer relativt få endringer år for år, så forholdstallene mellom bil og anleggsmaskiner er relevante, sier Gjerset.

Zero vil rette fokus mot et relativt ukjent utslipp: Entreprenører som lar dieseldrevne aggregater gå store deler av vinteren, fordi de må tørke sement i gulv og vegger i nye bygg, såkalt byggtørk.

Norsk Fjernvarme og Zero har regnet på NOx-utslippet fra olje- og gassbasert tørking av nye bygg på gjennom vinteren. I løpet av ett år utgjør det like mye utslipp av NOX som 1,3 millioner dieselbilturer i Oslo.

– Det er utrolig at man tørker bygg med dieselaggregat, når det finnes ren vannkraft i stikkontakten. Mange steder har også fjernvarme, og Omsorgsbygg i Oslo bruker for eksempel solceller for å skaffe strøm til sine byggeplasser. Byggtørk er et utslipp det er lett å kutte, sier energirådgiver i Bellona, Christian Eriksen til VG.

Utslippet fra byggtørk tilsvarer altså like mye som reduksjonene man får med fem dager med dieselforbud. Hittil i år har dieselbilistene måtte tåle én dag med kjøreforbud i Oslo.

– Dieselbilforbudet i Oslo har med rette fått stor oppmerksomhet, men aggregatene har fått passere under radaren, mener kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme, til VG.no som har en lengre artikkel om dette temaet.

Tabell: Oslo kommune/VG