Oslo Areal er allerede i gang med å implementere strakstiltakene, sier adm. direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen.

Vil være miljøbevisst samarbeidspartner for dagens og morgendagens leietakere

– Det er både naturlig og inspirerende for oss å tilslutte oss de 10 strakstiltakene til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vi er allerede godt i gang med implementeringen av tiltakene, sier adm.direktør Mona Ingebrigtsen.

0

Oslo Areal har som mål å være en miljløbevisst samarbeidspartner for dagens og morgendagens leietakere, sier hun.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er mye som både kan og bør startes opp nå.

Oslo Areal er 12. selskap i rekken av sentrale selskaper som har tilsluttet seg strakstiltakene. Tidligere har Avantor, Storebrand, Undervisningsbygg, Entra, Omsorgsbygg, KLP Eiendom, ROM Eiendom, DNB Næringseiendom, Aspelin Ramm, Höegh Eiendom og Ticon Eiendom tilsluttet seg.

Les mer om Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.