- Jeg ser frem til at våre prosjektutviklere, prosjektledere, forvaltere og driftere kan bruke arenaene til Grønn Byggallianse for kompetanseheving og nettverksbygging, sier eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne.

Bærum kommune tilslutter seg De 10 strakstiltakene Veikart mot 2050

Grønn Byggallianse ønsker Bærum kommune velkommen i våre rekker. Bærum kommune Eiendom har med sine ca 230 ansatte ansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av nesten 565.000 m2 formålsbygg, i tillegg til ca 2100 boliger og flere næringsbygg.

0

Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne forteller at Bærum kommune jobber målbevisst med å redusere klimagass og energibruk gjennom arealeffektive bygninger, riktige løsninger, smart eiendomsdrift og brukeratferd. 

– I 2017 skal vi sluttføre vår første store satsning på energispareprosjekt (EPC), fremme nye arealeffektive skole- og kontorkonsepter, bidra til kommunens nye klimastrategi, og utvikle formålsbygg for fremtiden. Jeg ser frem til at våre prosjektutviklere, prosjektledere, forvaltere og driftere kan bruke arenaene til Grønn Byggallianse for kompetanseheving og nettverksbygging, sier Kristine Horne. 

– Bærum kommune Eiendom vil også bidra til Det grønne skiftet, ved å slutte seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. De fleste tiltakene har vi iverksatt allerede, og vi legger opp til å implementere de siste i plan og rutiner i løpet av første halvår, avslutter Kristine Horne.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.