Prosjektingeniør Håvard Hagen hos Orkla Foods Norge

Idun sparer 77 prosent energi på belysning med smartløsning fra Philips

– Orkla har et program hvor vi jobber med kontinuerlig forbedring. Det er ledelsesdrevne prosjekter for energitiltak, og vi gjorde en kartleggingsstudie hvor vi så at oppgradering av belysningen er et godt ENØK-tiltak, uttaler prosjektingeniør Håvard Hagen hos Orkla Foods Norge.

0

De ansatte ved fabrikken melder også om at de er godt fornøyde med det nye belysningssystemet.

– Arbeidsmiljøet har blitt mye bedre, lyset gir bedre oversikt og lettere lesbarhet.

– Armaturene har en dobbel asymmetrisk lysfordeling, og det gir god spredning og en langt jevnere belysning oppover i reolene, sier Stefan Göttsche i teknisk avdeling ved fabrikken.