Illustrasjon: Skolen består av en rehabilitert del og en helt ny del med hybrid solanlegg på taket. OG arkitekt

Store besparelser med hybrid solenergi ved Varden skole

Bergen:

0

Varden skole i Bergen med 350 elever er under en massiv fornyelse. Deler av det gamle bygget fra 1960-tallet blir stående, men oppgraderes til lavenergibygg. Deler er revet og erstattet med en ny del med passivhusstandard.

– Kommunen har et politisk vedtak om at alle nye bygg skal være passivhus, og at alle ombygginger skal være lavenergi eller tilnærmet lavenergi, sier prosjektleder Inge Mundal i Bergen kommune, til fremtidensbygg.no

I tillegg til at selve skolebygget blir langt mer energieffektivt, har utbygger i samarbeid med Sweco bestemt seg for å bruke fremtidsrettet teknologi for å redusere behovet for tilført energi. Det skjer blant annet ved hjelp av et hybrid solcelle/solfanger-anlegg på taket.

– Det var Sweco som foreslo denne løsningen. I forprosjektet ble vi forelagt at vi ville bruke 25 prosent av energien i forhold til energien som ble brukt i det gamle skoleanlegget. Vi tenkte at dette er gode greier; dette vil vi gjøre. Samtidig er dette et prosjekt som Enova ville støtte, og holdningen fra Enova var avgjørende, sier han.

Normalt har solcellepaneler en virkningsgrad på 15-20 prosent, mens resten av solenergien varmer opp selve solcelleflaten, noe som kan gi en ugunstig effekt på virkningsgraden, skriver fremtidensbygg.no i en lengre artikkel.