Denne gjengen fra GK Inneklima i Bergen møter du på ByggExpo 8. - 9. mars. Fra venstre: Espen Johan Urhaug, Kristine Domaas Klemetsen, Jon Harald Hegdal, Tommy Hagenes og Gunnar Hopsdal.

– Vi har også sterke miljøer innen byggautomasjon og elektro

Boligsatsing i Bergen:

0

– Det er viktig å drifte med helhetlig forståelse av samspillet mellom de tekniske anleggene i bygg, påpeker Tommy Hagnes, salgsingeniør i GK Inneklima og ansvarlig for GKs messestand på ByggExpo. 

– God teknisk service avhenger av god helhetlig forståelse av grensesnittene mellom de tekniske fagene. Det er f.eks. umulig å få til god varmestyring av ventilasjonsluften dersom det er feil med varmepumpen i varmesentralen. Når GK tar ansvar for service for alle de tekniske installasjonene utføres all service samtidig og man unngår man at noe faller mellom stolene. Vi kaller dette “totalteknisk service” og tilbyr dette som et komplett konsept. 

GK ønsker å bruke sin tilstedeværelse på messen til å markere den faglige bredden som nå tilbys i Bergen. 

– Mange i Bergen forbinder GK med ventilasjon  og er ikke klar over at vi også har sterke miljøer innen byggautomasjon og elektro, sier Tommy Hagenes . 

Det vil også være mulig å stifte nærmere bekjentskap med GKs nye boligavdeling i Bergen. Det nye prosjektet Solheimslien borettslag er et godt eksempel på hvordan en helthetlig tilnærming til prosjektet har gitt gode løsninger. GK har prosjektert de tekniske løsningene for styring av varmesentral og automatiske energimålere og selvfølgelig ventilasjonen. 

Totalt har prosjektet i Solheimslien 364 leiligheter, hvorav 39 er nye og er et godt eksempel på en typisk ny boligblokk. Kunnskapen fra dette prosjektet kan lett dras med videre og gjenbrukes i andre prosjekter.