Kristian Reinertsen, adm. direktør for ÅF Engineering i Norge.

Alle de 10 største rådgiverselskapene i Norge er nå medlemmer i RIF

Mer kraft i dialogen:

0

ÅF Engineering AS ble etablert i 2016 og er et heleid selskap i ÅF-gruppen med røtter tilbake til 1895. ÅF har i Norge totalt ca. 800 medarbeidere i blant annet Oslo, Trondheim, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen og Tromsø.

– RIF har over tid vist at de klarer å sette bransjens utfordringer på agendaen, etablere relasjoner til viktige beslutningstagere, samt vektlegge rådgiverens rolle i samfunnsutvikling. Vi gleder oss til å bidra i dette arbeidet og delta i de viktige fagforaene i RIF, fortsetter Reinertsen.

Med ÅF Engineerings innmeldelse er alle de 10 største rådgiverselskapene nå medlemmer i RIF. Over 75 prosent av alle rådgivende ingeniører i Norge er medlemmer av RIF. Foreningens målsetninger er å styrke rådgiverbransjens posisjon, kommersielle grunnlag og rammebetingelser samt å utvikle rådgiverbransjen i Norge.

– Det gleder oss at ÅF Engineering nå blir en del av RIF-nettverket. Med alle de 10 store og mange viktige mellomstore og små medlemsfirmaer vil RIF fremstå med enda mer kraft i dialogen med entreprenører, byggherrer og offentlige myndigheter for å bedre rammetingelsene for hele rådgiverbransjen, sier adm. direktør for RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.