BIM-entusiast og senior prosjektleder Phillip Tran, i bransjeorganisasjonen Elektroforeningen (EFO.) Portrett: Pål Kristian Granholt/Fotomontasje: ITBaktuelt

Elektroforeningen (EFO) inn i buildingSMART Norge

EFO vil i tiden som kommer satse tungt på digitalisering. Delvis i arbeidet med kommersialiseringen av sin egen database på digitale plattformer, men også fordi digitaliseringen er en viktig lagspiller i kampen om maksimal elektrifisering av samfunnet.

0

– Vi tror at omfattende digitalisering vil gi oss en helt annen dybde i alle typer informasjon og dokumentasjon når det kommer til hele spekteret av de produktene våre medlemmer tilbyr. Digitaliseringen vil gi os en virkelighet som er transparent, etterprøvbar og ytterst lett tilgjengelige. Noe som igjen vil gi oss stadig bedre beslutningsstøtte, sier BIM-entusiast og senior prosjektleder Phillip Tran, i bransjeorganisasjonen Elektroforeningen (EFO.)

Elektrifiser det som elektrifiseres kan

Omfattende og vedvarende elektrifisering blir av mange pekt på som en av de viktigste faktorene for å minske våre felles – og stadig drøyere – karbontunge fotspor. Målsetningen er å bidra til at alt som kan elektrifiseres blir elektrifisert.

– Våre medlemmer distribuerer løsningene og produktene som skal til for å elektrifisere Norge. Vår oppgave er å synliggjøre elektrobransjens rolle og bidra til at det etableres rammevilkår som gjør at potensialet innen elektrifisering blir tatt ut. Digitalisering er en vesentlig del av dette, sier Tran.

Fra papir til en digital arbeidsprosess

Av den grunn har Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Norsk Byggtjeneste AS og EFO inngått samarbeid og lanserte i høst selskapet og konseptet B-Link. Et selskap som skal være med å støtte opp om digitale byggenæringen med dyp og solid produktdokumentasjon. Ambisjonen er å sikre digitalisering gjennom hele verdikjeden. Arbeidet med å standardisere egenskaper både i buildingSMART dataordbok og standarden ETIM er en sentral brikke for å nå ambisjonen.

– Gjennom EFObasen tilbyr vi en felles digital plattform hvor alle produsenter, importører, distributører og grossister kan legge inn sine produkter med tilhørende informasjon og egenskaper. I vår database er produktene tildelt bransjens id (Elnummer). B-Link blir med andre ord en markedsplass for fysiske produkter i en digital verden. Basen inneholdt per desember 2016 ca 285 000 unike produkter, sier Tran som i lengre tid har involvert seg tungt i utviklingen av «buildingSMART Data Dictionary» gjennom komiteen «SN/K 537 bSDD.»

Viktig innsikt i ETIM

Sigve Pettersen, prosjektleder i buildingSMART Norge, er veldig fornøyd med at EFO melder seg inn. Ikke bare er det gledelig at en bransjeorganisasjon velger å legge sine krefter i å dra lasset mot felles mål. Også kompetansen på ETIM er noe han tror vil tilføre standardiseringsarbeidet både substans og framdrift i tiden som kommer.

– I det kommende arbeidet med å stable på bena en solid forvaltningsenhet for bSDD, er innsikt i hvordan vi skal trekke mest mulig ut av en standard som ETIM, helt essensiell. Tran er jo dessuten en mann vi kjenner godt. Så dette er på alle mulig måter en gledelig innmelding, avslutter Pettersen.