Det skjer i Oslo i mai; Oslo Future Living, en faglig festival. Foto: Alex von Gutthenbach-Lindau

Faglig festival i hovedstaden om bærekraftige og smarte byer

Oslo Future Living:

0

Det er i mai det skjer, og presentasjonen av festivalen beskriver det slik; at vi står ovenfor en rask urbanisering og fortetting, samtidig som samfunnet blir mer digital og globalt. 200.000 mennesker verden over flytter fra landsbygda til byene hver dag, den globale befolkningmengden vil overstige ni milliarder mennesker i 2050, og mer enn 70 prosent av disse vil bo i byer og tettsteder.

Byer blir større og samtidig smartere og mer globale. Nye teknologier og innovative løsninger vil påvirke hvordan vi lever, jobber, handler og beveger oss.

Så hva gir dette av trussler og muligheter, og hvordan bør vi imøtekomme disse endringene miljømessig, sosialt og digitalt?

Bærekraft må stå øverst på alles agenda. Vi må tenke grønt og innovativt på hvordan vi skaper byer og byrom. En bærekraftig byutvikling er avgjørende for å løse klimautfordringer, men den vil også skape økonomi- og velferdsvekst. Dette er noe alle må bidra til, og det er nå på tiden å gå fra «theory» til ”action”.

Enten du er pådriver for de store grønne ideene, eller bare nysgjerrig på hva det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter, vil Oslo Future Living la deg inspirere. Fordi å tenke grønt er smart og lønnsomt!

På scenen under Oslo Future Living møter du ledende aktører innen økonomi, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur.

På plakaten står flere sentrale temaer, blant annet:

Smarte og digitale byer

Den fjerde industrielle revolusjonen skaper et nytt samfunn, hvor byene er smartere, mer tekniske og mer praktiske til nytte og nytelse av befolkningen. Smart teknologi og nye digitale løsninger bidrar til at byens ressurser blir bedre utnyttet.  Hvordan vil det såkalte IOT (Internett of things) påvirke våre byer og byområder, og hvor går veien videre?

Fremtidens bygg

Byggkonstruksjoner må bidra til å redusere klimabelastningen. Alle nybygg må tilfredsstille strenge energikrav, og eksisterende bygg må redusere kraftig i energibruk sammenlignet med dagens nivå i følge nytt Stortings direktiv. For å nå målet må bransjen ha større fokus på livsløp og totaløkonomi, samt vurdere alternative valg av konsepter og løsninger.

Her kan du lese mer om det omfattende programmet under Oslo Future Living i mai.