GK Inneklima skal sørge for at SD-anlegget ved Terminal 2 på Gardermoen fungerer optimalt.

GK har inngått serviceavtale for byggautomasjon på Gardermoen

Terminal 2:

0

– Dette er en tillitserklæring til GK. Nå får vi muligheten til å følge opp anlegget og sørge for at det fungerer optimalt også i driftsfasen, forteller prosjektsjef Øystein Skjærholt som nå med god samvittighet overleverer anlegget til serviceingeniør Erik Johannesen og prosjektleder Andreas Wøien som skal sørge for vedlikehold og utvikling de neste fem årene. 

– Vi har koblet på en prosjektleder allerede nå for å kunne imøtekomme de utfordringene og forventingene et så stort anlegg krever, forklarer Bjørn Erik Østli, avdelingsleder service byggautomasjon. 

I tillegg til byggautomasjon har GK Inneklima også levert ventilasjonsentreprisen ved den nye terminalen.