Honeywell-eide CentraLine har besluttet å lage BIM-data tilgjengelig for alle sine CentraLIne byggautomasjonsprodukter i form av nedlastbare BIM filer.

CentraLine gjør BIM-data tilgjengelig for byggautomasjon

Honeywell:

0

BIM er basert på en 3D-modell og knytter sammen alle relevante bygningsdata. Det gir store muligheter til å beskrive alle viktige spørsmål angående en bygningsstruktur, komponenter, installasjoner og materialer.

Dette gir en rekke fordeler både for planlegging, konstruksjon og etterfølgende drift av bygningen. BIM sikrer også at hver av partene som er involvert i et byggeprosjekt alltid er i besittelse av oppdatert prosjektinformasjon nøyaktig på den tiden du trenger den.

Resultatet er en bedre total byggeprosess, bedre kvalitet og bedre tjenester. Dette er spesielt viktig når det gjelder bygninger med kompleks bygningsadministrasjon og HVAC-installasjoner.

Honeywell-eide CentraLine har besluttet å lage BIM-data tilgjengelig for alle sine CentraLIne byggautomasjonsprodukter i form av nedlastbare BIM filer. Og for å gi så fullstendige opplysninger som mulig til bransjen stiller CentraLine ikke bare BIM-data for sine egne sentraler og produkter, men også informasjon om andre Honeywell-installasjoner slik som ventiler o.l som brukes i de aktuelle bygningene.

Honeywells  BIM-team gjør løpende oppdateringer av data, noe som sikrer at data og informasjon om nye produkter eller utvidelser av produktprogrammer alltid er tilgjengelig umiddelbart.

-Vi ønsker å bidra aktivt til at byggherren får et bedre sluttprodukt. Derfor har vi gjort BIM-data tilgjengelig for alle CentraLine-løsninger. Mange av disse løsningene installeres ofte i kombinasjon med andre Honeywell-installasjoner, og det er helt naturlig at vi også gjør BIM-data for disse installasjonene tilgjengelig, sier Michael Rosleff, EES partnerkanal salgsleder Norden.

Data kan lastes ned i tre formater: SAT (3D), BIM-objekt (Revit) og PSD-filer.

Dataene er tilgjengelig på nettet og kan lastes ned her: www.centraline.com.

-Vår posisjon er at jo mer data hver av partene i et byggeprosjekt gjør fritt tilgjengelig i prosjektet, jo mer sannsynlig er det at vi sammen kan maksimere den endelige kvaliteten til kunden. Dette er det ultimate målet for alle involverte, sier Rosleff.