Styring av ventilasjon, energimåling og lyset kan dimmes eller slås av når det ikke er personer eller biler tilstede.

Her styres lys, ventilasjon og energimåling – regulerer trafikken i etasjer som ikke er i bruk

3. generasjons parkeringsautomatikk:

0

-Nå har vi på plass 3. generasjon av Dupline® parkeringssystem. Vi har lenge vært ute i markedet med 2. generasjon. Dette guider bilførere korteste vei til ledig parkeringsplass. Og parkeringshus med flere etasjer kan stenge av for eksempel de to øverste når det er få biler, og dermed spare storfe energiutgifter, forteller Glenn Stian Mæland hos Carlo Gavazzi som markedsfører og produserer denne parkeringsautomatikken.

Han sier at når en plass er opptatt eller ledig, vises det med en rød eller grønn indikator over hver parkeringsluke. Informasjonsdisplayer viser antall ledige plasser, og i hvilken retning de befinner seg. Dette hindrer at man kjører inn i parkeringssoner eller etasjer uten ledige plasser, og gir opplevelsen av god servicegrad i travle parkeringsanlegg.

-Systemet egner seg for alle typer og størrelser av innendørs parkeringsanlegg. Til tross for avanserte funksjoner er det overraskende enkelt å installere og driftsette, påpeker Mæland.

Displayer viser antall tilgjengelige plasser, og hvilken retning de befinner seg i.

Tydelig indikering av ledige plasser med LED-indikatorer (ultralydsensorer) over hver enkelt parkeringsluke.

Mæland sier at en web-server gjør det mulig å overvåke og styre parkeringssystemet. Grafiske bilder viser status for de ulike etasjene og sonene. Plasser kan forhåndsreserveres til utvalgte dager og tider på døgnet, f.eks. til kontoransatte i arbeidstiden.

Alle parkeringshendelser lagres i en database for statistisk bruk. Basert på disse loggene kan rapporter utarbeides. Eksempelvis totalt belegg, populære dager og plasser, hvor lenge de blir benyttet, alarmer, osv.

I ett og samme system kan parkeringsautomatikken integreres med styring av lys, ventilasjon og energimåling. Lyset kan dimmes eller slås av når det ikke er personer eller biler tilstede.

-En av fordelene er å redusere kjørekaos i parkeringskjelleren/parkeringshuset. I tillegg reduseres  kjøretiden med opptil 20 prosent, og dermed oppnås også en meget god ENØK-gevinst.

-Vårt leveringsprogram for parkeringsautomatikk omfatter også en serie sløyfedetektorer som er enkle å installere. De baserer seg på et induktivt måleprinsipp, og registrerer biler som kjører over en kabelsløyfe som er gravd ned i bakken. Sløyfedetektorer kan benyttes både for åpning av bommer, registrering av tilstedeværelse, samt telling av passerte kjøretøyer, sier Mæland.

-Ventilasjonssystemet kan styres i henhold til CO2/luftkvalitet. Sammen vil dette gi energibesparelser. Dette er sømløs integrering mot byggautomasjonssystemer via BACnet/IP, sier Glenn Stian Mæland avslutningsvis.

Bildet under viser hvordan systemet er bygget opp.
Klikk på bildet for større og leselig format.