Avdelingsleder Morten Lian Sandvik i GK Inneklima (t,v.) og prosjektleder Knut Svendsen i Bodø kommune .

– Et skikkelig prestisje- prosjekt for oss i GK Inneklima

Bodø rådhus:

0

Leveransen består av sonestyring av ventilasjon, lys, innetemperatur og solskjerming i det 12.000 m2 store rådhuset. Leveransen innebærer et stort KNX-anlegg. Kontraktsverdien for GK er på nærmere 3 millioner kroner og er ingått med Bodø kommune. 

– Vi kommer til å rykke inn på byggeplass våren 2018, men det ser ut til å bli utstrakt prosjektplanlegging i forkant, forteller avdelingsleder Morten Lian Sandvik. 

I tillegg til sonestyringen, har også Bodø kommune en oppsjon på kjøp av SD-anlegg for bygget.

I kontrakten er det også satt krav til bruk av lærlinger i leveransen, noe GK Inneklima stiller seg svært positive til. 

– Vi har tre lærlinger her på BA-avdelingen, og alle tre kommer nok til å være involvert i denne leveransen. Vi har fokusert mye på arbeidet med lærlinger her i Bodø, og får blant annet tilbakemeldinger fra Bodin VGS at vi er best i byen på å ta inn lærlinger, påpeker Sandvik. 

Totalrammen for Rådhuset er på 615 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2019.