Konferansen åpnes av Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse. Foto: ITBaktuelt

– Her vil du inspireres til å gjøre det riktig med en gang

Erik Hammer anbefaler:

0

Konferansen favner bredt – legger spesielt vekt på hvordan gjøre lønnsomme og bærekraftige valg av tekniske bygningsinstallasjoner.

Dette vil arrangørene oppnå i nybygg og rehabiliteringsprosjekter gjennom riktig prosjektering, gjennomføring og drift. Målet er bærekraftige og miljøvennlige tekniske løsninger i yrkesbygg.

«Riktig med en gang 2017» ønsker å bidra til åpen dialog og mer læring med og mellom partene i byggesaker. Deltakernes bidrag under konferansen vil danne grunnlaget for forbedring i bransjen, heter det i invitasjonen.

Programmet og konferansemodellen vil bli spesielt tilrettelagt for mest mulig læring, mye dialog, mer inspirasjon og aktivt bidrag fra deltagerne.

Konferansen åpnes av Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse, og første innlegg har kollega Kjell Petter Småge i Byggalliansen som innleder temaet ”Fra Prosjekt til drift – forventninger fra drift/forvalter”  med å snakke om erfaringer fra overtagelse og idriftsettelse av bygg.  Han etterfølges under samme hovedtema av Roger Kongerud i OBOS Forretningsbygg som vil snakke om hva innebærer god drift for forvalter. Hallvard Ekker i ROM Eiendom følger opp med målsetninger for drift og denne seansen avsluttes med en diskusjon blant deltagerne som får stikkordene hvordan oppleves dette i dag og hvordan kan det forbedres.

Neste hovedtema er ”Metoder for å sikre ønskede resultater – tilgjengelige verktøy”.  Hvordan BREEAM NOR sikrer at vi får det til «Riktig med en gang» er tittelen til innlegget til Anders Nohre-Walldèn i NGBC, og Tor I Hoel i ÅF Advansia overtar stafettpinnen og snakker om strukturert ferdigstillelse – metoden for suksess. Så er det Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom som går videre med å snakke om på vei mot digital eiendomsledelse. Også denne delen avsluttes med en diskusjon blant deltagerne med utfordringen rundt hva bør fortsatt forbedres.

Etter lunsj er det første hovedtema ”Forenklinger – hva annet kan gjøres for å sikre god drift.” Her blir det snakket om forenklinger – hva kan gjøres enklere for å oppnå mer funksjonell drift. Presentasjon av Grønn Byggallianse og Integras innspill til forenklinger vedArne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse/Ingeniørhøjskolen i Aarhus Universitet, Roy Frivoll i Avantor og Kjetil Kolltveit i Siemens. Diskusjon blant deltagerne vil ha fokus på hva kan med fordel forenkles.

Suksesshistoriene

Endelig er det suksesshistorienes tur og hva kan man lære av disse. Tre prosjekter hvor Riktig med en gang-metoder er benyttet. Fokus blir hvordan gjorde de dette?  Hva var nøkkelen til suksess? De tre casene blir presentert av Entra Eiendom, Oslo kommune Omsorgsbygg ved Magnus Evje og GC Rieber Bergen ved Gunnar Hernborg.

Konferansen holdes 25. april 2017 i NHOs lokaler i Oslo og starter kl. 09:00 og varer til kl. 16:00 med påfølgende sosial sammenkomst. Målet er at deltagerne etter konferansen drar hjem mer begeistret og med en klar plan «for neste mandag», som det står i invitasjonen og frister med god mat – godt drikke og litt underholdning før man drar hjem.

Mer informasjon og påmelding