- Ved å følge et felles veikart, kan byggenæringen gi et avgjørende bidrag til det grønne skiftet, sier adm. direktør Harald V. Nikolaisen. (Foto Geir Anders Rybakken Ørslien/Statsbygg).

Statsbygg tilslutter seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart

Mot 2050:

0

Fossilfrie byggeplasser – ett av ti miljøtiltak som Statsbygg nå skal prioritere 

– Anleggsmaskiner på byggeplasser forurenser lufta nesten like mye som biler, i byer som Oslo. Slik kan vi ikke fortsette. I Statsbygg slutter vi oss nå til Eiendomssektorens veikart mot 2050 og ett av tiltakene er å etterspørre fossilfrie byggeplasser, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Diesel forurenser

Nikolaisen leder en av landets største byggherreorganisasjoner med rundt 120 byggeprosjekter gående til enhver tid. Det innebærer utslipp av klimagasser fra mange dieseldrevne gravemaskiner, hjullastere og aggregater.

– Vi har testet fossilfrie alternativer på flere byggeplasser allerede og mener byggebransjen nå må etterspørre mer klimavennlige løsninger, blant annet elektrisitet, sier Nikolaisen.

Ti tiltak

Statsbygg har nettopp sluttet seg til de ti strakstiltakene i «Eiendomssektorens veikart mot 2050», der ett av tiltakene er å etterspørre fossilfrie byggeplasser.

– Statsbygg kutter klimagassutslipp fra alle nye bygg og det skal ned i null innen 2030. Ved å følge et felles veikart, kan byggenæringen gi et avgjørende bidrag til det grønne skiftet. For dette får vi bare til sammen! sier Nikolaisen.