Bildet er fra Researchers' Night 2014 - ungdommens forskernatt ved NTNU. Foto: Faculty of Natural Sciences.

Skal samles på NTNU rundt Riktig med en gang

I forsker- og studentheimen:

0

NTNU-konferansen holdes i Teknologibygget på Kalvskinnet i Trondheim – Sverresgate 12 – Auditorium KA-TBA001 den 10. mai.

Konferansen er for studenter, ansatte ved NTNU og ansatte i private og offentlige eiendoms-selskaper, driftsselskaper, deres rådgivere og leverandører av bygningsautomatisering/tekniske installasjoner.

I invitasjonen arrangørorganisasjonene har sendt ut skriver de at: ”«Riktig med en gang 2017» ønsker å bidra til åpen dialog og mer læring med og mellom partene i byggesaker. Ditt bidrag under konferansen vil danne grunnlaget for forbedring i bransjen.

 Målet er bærekraftige og miljøvennlige tekniske løsninger i yrkesbygg. Dette skal oppnås i nybygg og rehabiliteringsprosjekter gjennom riktig prosjektering, gjennomføring og drift.

Konferansen favner bredt – vektlegger både erfaringer og best practice fra gjennomførte byggeprosjekter, praktiske metoder samt F&U arbeid ved NTNU og blir dermed en nyttig møteplass for næringsliv og universitetsmiljøet i Trondheim.     

Programmet og konferansemodellen vil bli spesielt tilrettelagt for mest mulig læring, mye dialog, mer inspirasjon og aktivt bidrag fra deltagerne, frister arrangørene.

Målet er også at deltagerne etter konferansen drar hjem mer begeistret og med en klar plan «for neste mandag».

Konferansen er delt i fire seksjoner, og etter at Erik Hammer i Grønn Byggallianse har åpnet konferansen skal tre foredragsholdere inn med innlegg under tittelen ”Metoder for å sikre ønskede resultater – verktøy.” Anders Nohre-Walldèn i NGBC presenterer hvordan BREEAM NOR sikrer at det blir «Riktig med en gang». Strukturert ferdigstillelse – metoden for suksess heter innlegget til Tor I Hoel i ÅF Advansia, og så skal  Arne Førland- Larsen i Grønn Byggallianse og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet presentere resultatet av GBA/Integras prosjekt Forenklinger – hva kan gjøres for å oppnå bedre drift. Denne seksjonen avsluttes med 20 minutter diskusjon blant deltagerne.

Den andre seksjonen heter Metoder for å sikre ønskede resultater – erfaringer. Først skal Ferry Smits i Rambøll snakke om riktig med en gang: «Learning by tryning». Alternativer til energiforsyning i småhus er temaet til Snorre Bjørkum i Norgeshus, så kommer Sten Fredheim i Fredheim & Paulsby  og kommer med sin erfaring om hvordan gjøre det riktig med en gang, og til slutt skal Ulf Roar Aakenes fra Enoco snakke om overlevering i morgen – har du kontroll – eller blir det plug&pray? Før deltakerne kan gå til lunsj blir det en diskusjon etter innleggene.

Ettermiddagen starter med tema FoU-strategier og samarbeid med næring hva vi kan gjøre sammen? Forskningsstrategier: Hva kan vi gjøre sammen? tar Kristian Myklebust Lien i NTNU opp, etterfulgt av Yngvar Ødegård i Guard Automation som skal snakke om systemintegrasjon i badeanlegg. Energieffektivisering av eksisterende bygninger ved bruk av moderne sensorteknologi og bygningsautomatisering er det avsluttende innlegget av denne delen ved Laurina Felius i NTNU, og så diskusjon.
 

Dagen skal avsluttes med suksesshistorier – hva man kan lære av disse? To prosjekter hvor «riktig med en gang-metoden er benyttet og som har fått det til Riktig med en gang. Hvordan gjorde de dette?  Hva var nøkkelen til suksess? To eksempler presenteres, og det første er erfaringer fra Abels hus ved Ulf Haugen i KLP Eiendom. Eksempel to  er erfaringer fra det nye teknologibygget på Kalvskinnet ved Per Aksel Larsen og Ida Strømberg i Statsbygg.

Mer om konferansen her og det er vel verd å nevne at studenter har gratis adgang.