Seksjonsleder Arnkell J. Petersen i Erichsen & Horgen.

– Bedre varmepumpehygiene, lavere temperatur og færre vekslere

Solceller:

0

– I plusshus og nær nullenergi-prosjekter. Men det krever presis prosjektering, understreker seksjonsleder Arnkell J. Petersen i Erichsen & Horgen.

Både plusshus og nær null-energi forutsetter lokal fornybar energiproduksjon, og i de aller fleste tilfeller betyr det solceller. Noen enkelt-prosjekter, som ZEB-prosjektet Campus Evenstad,har kombinert kraft- og varmeproduksjon. Men slike løsninger krever at du har en mottaker av varme og er derfor ofte lite egnet. Når solceller skal få energiregnskapet i null eller pluss, blir tilgjengelig takareal en viktig rammebetingelse.

– Så solceller og varmepumper er bestevenner, og disse teknologiene utfyller hverandre på en utrolig fin måte. De skal ikke bruke de samme delene av bygget, poengterer Petersen.

Konkurransen om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand i fjor illustrerer dette.

-Alle fem forslag hadde egentlig samme løsning: Lavtemperatur-varmepumpe og solceller på taket, med litt variasjon i øvrig løsningsvalg, forteller Petersen. Erichsen & Horgen er med i teamet som vant konkurransen, sammen med Veidekke, LINK arkitektur, Snøhetta og Sweco.

– Men det gjelder å velge et effektivt varmepumpeanlegg. Hvis du tidlig velger lite optimale løsninger for nullenergi eller plusshus, må du betale for dette med mer solceller senere. Det koster mye, og  arbeid mot nullenergi eller plusshus fordrer dermed en helhetstanke. Alle fag må tenke utover sitt eget fag, og til siste kalkyle, understreker Petersen.

– Bedre varmepumpe-hygiene

På samme måte kan det bli lettere å argumentere for gode varmepumpeløsninger hvis de kan spare ytterligere solcelleareal.

-CO2-varmepumpe i en barnehage kan i utgangspunktet være lite interessant fordi det koster for mye. Men hvis du sparer 40 kvadratmeter solceller, blir regnestykket annerledes, poengterer Petersen. Selv om varmepumper har en god framtid i plusshus, blir det neppe med akkurat de samme løsninger som vi kjenner i dag.

– Vi trenger bedre varmepumpe-hygiene. Vi må blant annet ha mye lavere temperatur enn vi er vant til nå, bruke færre vekslere – og slå av pumper og kurser når vi ikke trenger dem, sier Petersen.

Arnkell J. Petersen i Erichsen & Horgen skal holde et dypere foredrag om dette under Varmepumpekonferansen 2017 29. og 30. mars.