Måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen

VVS-foreningen med kurs om byggautomasjon

0

Datamaskinen er ofte kjernen i et automatisert anlegg. Den styrer anlegget ut fra informasjonen som samles inn fra brytere og følere ute i anlegget. Basert på dette utføres handlingene, det kan være å starte ventilasjonsanlegget eller slå av og på strømmen til lys og varme.

For at alt skal fungere sammen er det helt nødvendig at datamaskinen kan lese de forskjellige signalene. For mange som jobber med å prosjektere, bygge eller drifte tekniske anlegg kan byggautomasjon oppleves som ukjent og vanskelig å ta tak i. Fristelsen for å overlate dette til andre er stor – men burde vi ikke alle kunne litt om byggautomasjon?

Kursdeltakerne lærer generelt om automasjon innen bygg og kurset tar for seg måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen. En viktig del av kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse innen bygningautomasjon.  Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet eksempelvis mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.

Her holdes kurset:
26. april: Ålesund, 27. april: Trondheim, 3. mai: Bergen, 10. mai: Bodø, 11. mai: Tromsø, 23. mai: Haugesund, 24. mai: Stavanger, 31. mai: Oslo, 1. juni: Fredrikstad, 7. juni: Larvik, 8. juni: Sørlandet (Kristiansand/Grimstad)

Foredragsholder er Vidar Luth-Hanssen, selvstendig næringsdrivende. Utdannet elektroingeniør og har en mastergrad og lektorgrad. Han jobber allsidig med e-læring, ITB og systemintegrasjon, bygningautomasjon, KNX og undervisning.

Mer om kurset på nettsiden til VVSforeningen.