Forsvarsbygg: Mange effektive ammoniakk-varmepumper.

Enova og Norsk Varmepumpeforening har nominert tre kandidater

VARMEPUMPEPRISEN 2017

0

En finalist er et av landets mest energieffektive kontorbygg. En annen er et lavutslippsprosjekt med energisentral på utstilling, mens den tredje har mange effektive varmepumpeanlegg på samvittigheten.

Etter å ha vurdert en rekke foreslåtte kandidater til Varmepumpeprisen 2017, har juryen – Enova og Norsk Varmepumpeforening – nå nominert tre kandidater til finalen:

Swecos nye kontorbygg: 80 % lavere energibehov enn TEK10
Det 18.500 kvadratmeter store bygget rett ved Bybanestoppet på Fantoft sto klart i fjor høst. Med beregnet årlig energibehov på 35 kWh per kvadratmeter (levert energi) er det et av Norges mest energieffektive bygg. Kompakt bygningskropp, 30 cm tykke vegger, behovsstyring av lys og ventilasjon og energivennlig utstyr presser energibehovet ned. Effektbehovet til kjøling er redusert ved å bruke indirekte adiabatisk kjøling.

Bygget forsynes med energi fra 15 energibrønner med 220 meters dybde, fra et 400 kvadratmeter solcelleanlegg, og gjenvunnet overskuddsvarme fra dagligvarebutikk i første etasje. En ammoniakk-varmepumpe dekker både kjøling og oppvarming med gunstige driftsbetingelser. Installert kjølekapasitet er 195 kW, mens den som varmepumpe kan levere 90 kW. Det naturlige arbeidsmediet ammoniakk er mye brukt i større varmepumper, men det er nyskapende å bruke det i anlegg under 500 kW. Siden oppstarten i november har anlegget hatt en effektfaktor på ca 4,5, og over 90% energidekning for oppvarming.

Moholt 50/50: Med energisentral på utstilling
Studentbyen på Moholt i Trondheim er fortettet med fem nye blokker, hver på ni etasjer og bygget i massivtre for å redusere CO2-avtrykket. Blokkene har totalt 632 studentboliger, og i tillegg er det bygget en barnehage på 2300 m2. Alle forsynes av energisentralen som er plassert sentralt på torget, med glassvinduer på tre kanter. Den har også en godt synlig skjerm som viser energileveransene. Varmepumper sørger for å utnytte alle lokale varmekilder: 23 stk 250 m dype energibrønner, avløpsvann fra blokkene og solvarmeanlegg på taket av barnehagen.

For å bedre ytelsen til varmepumpene er det installert legionella rensing på tappevannet, slik at det trygt kan varmes bare til 48 grader. AF Energi & Miljøteknikk har levert energisentralen, som har tre varmepumper på totalt 240 kW effekt. Selve energisentralen er prefabrikkert, og ifølge AF Energi & Miljøteknikk gir det redusert produksjonstid, økt kvalitet og lavere kostnad for kunden.

Forsvarsbygg: Mange effektive ammoniakk-varmepumper
Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter, og har siden 2007 redusert energibruken i sin eiendomsmasse med nærmere 30 prosent. Forsvarsbygg har jobbet mye med å optimalisere drift av varmepumper og tilhørende varmeanlegg, og har mange anlegg landet over. De utmerker seg ved å ha mange energieffektive varmepumper med ammoniakk som arbeidsmedium. Noen eksempler er:

  • Ramsund orlogsstasjon har en 600 kW varmepumpe basert på sjøvann som kutter utgiftene til oppvarming med over en million kr årlig. Energien hentes via 12 trommelkollektorer plassert under kaia, og varmepumpen bruker ammoniakk som arbeidsmedium.
  • Sjøkrigsskolen i Bergen fikk en ny og mer effektiv sjøvannsvarmepumpe i 2010, med ammoniakk som arbeidsmedium. Den leverer også kjøling til datarom og simulator. Anlegget er et av de meste effektive Forsvarsbygg har installert.
  • Andøya flystasjon har en spesialdesignet 950 kW luft-til-vann-varmepumpe utviklet for Forsvarsbygg. Varmepumpen bruker ammoniakk som arbeidsmedium, og vil redusere energiutgiftene på flystasjonen med 1,5 millioner kroner hvert år.
  • Ørland hovedflystasjon er Forsvarets største utbyggingsprosjekt, og vil få egen energisentral med 144 energibrønner som skal levere varme og kjøling til alle bygninger.
Swecos nye kontorbygg: 80 % lavere energibehov enn TEK10
Moholt 50/50: Med energisentral på utstilling.