SmartStruxure-plattformen er utviklet for å utnytte bygningsdriftens fulle potensiale

Pris for bransjens beste BMS-system

0

Prisen for bransjens beste BMS-system går til Schneider Electric, med SmartStruxure. I et marked som etterspør stadig mer effektive løsninger henger kåringen høyt.

I følge Navigant Research, som står bak kåringen, vinner SmartStruxure først og fremst på grunn av sin evne til å optimere energistyring og redusere drift- og vedlikeholdskostnader for effektiv bygningsdrift. I tillegg trekker Naivant Research fram systemets analysemuligheter, som bidrar til å utvikle og optimalisere byggdriften.

– Det er selvsagt gøy med annerkjennelse for at vi klarer å ha bade innovative og stabile systemer samtidig. Fornøyde kunder, gode partnere og teknologisk fremgang gjør oss sultne på å fortsette arbeidet. Jeg ser kåringen som et klarsignal for å utvikle neste generasjon BMS, bygd på løsningene vi har i dag, sier Dag Otterstad, direktør for EcoBuilding & Field Services i Schneider Electric.

– En hjørnestein for byggsektoren

Prisen går til Schneider Electric, for andre år på rad. Navigant Research gir selskapet honnør og omtaler teknologien SmartStruxure som en hjørnestein innen infrastruktur og bygningsdrift.

-Schneider Electric dominerer fagmiljøet med sin ekspertise i energieffektivisering. Med dyptgående kunnskap for ulike bransjer evner Schneider Electric å utvikle og optimalisere kundens behov. Selskapet tilbyr i tillegg fleksible produkter tilpasset kundens ønsker, sier Casey Talon, forskningsanalytiker hos Navigant Research.

SmartStruxure-plattformen er utviklet for å utnytte bygningsdriftens fulle potensiale. Otterstad forteller hvordan:

-Tradisjonelt sett har informasjonsbehandlingen vært preget av silotenkning. Vi har heller sørget for at de forskjellige informasjonsstrømmene spiller på lag. Da får kunden god oversikt over energi- og ressursbruken i byggdriften. Det unike med SmartStuxure er kort og godt at teknologien bygger bro mellom de tradisjonelle informasjonssiloene.

Teknologien er cloud-basert og tilgjengelig på flere plattformer. Muligheten til å styre bygningsdriften fra en mobilapplikasjon kan være et svært nyttig administrasjonsverktøy.

Fakta
SmartStruxure er en del av Schneider Electrics IoT-plattform EcoStruxure, som allerede er installert i 450.000 bygninger rundt om i verden. SmartStruxure er laget for effektivt å optimalisere byggdriften effektivt. Selskapet bak teknologien trekker spesielt frem fire punkter.

  • Sparer energiforbruket med opptil 30%
  • Generer helhetlig oversikt med grafiske analyser
  • Kan styres via mobilapplikasjon
  • Skybasert teknologi tilgjengelig på flere plattformen

Navigant research

  • Analyseselskapet vurderer miljøvennlige teknologisystemer for effektiv energistyring.
  • Hvert år foretar de en dybdeanalyse av teknologi for energistyring i bygg (BMS-systemer).
  • Selskap i BMS-markedet bedømmes etter 12 kriterier som tester alt fra strategi til gjennomføringsevne.