Prefab betong badstue befinner seg midt i svømmehallen og har en hel langvegg i glass med utsikt mot uteområder. Her på bilde fra overtakelse av badet til byggherre 30.11.2016. Sett fra venstre: Erik Schroeder, daglig leder Røykenbadet, Thomas T. Olsen, anleggsleder NCC, Ellen Stupar Krogsgård, prosjekteringsleder NCC, Nina Eriksen, byggherreombud, Asplan Viak, Kåre Magnus Bråthen , anleggsleder NCC, Bård Rasch Haugen, byggherre Reas, Torbjørn Rastad, prosjektleder NCC.

Røykenbadet, et resultat av interkommunalt samarbeid

Detaljbeskrivelser fra entreprenør og VVS-utførende

0

Røykenbadet åpnet 13. januar i år, som et resultat av interkommunalt samarbeid. Dette var en komplisert prosjekt som startet i august 2015. ITBaktuelt har fått detaljbeskrivelse fra NCC som hadde totalprosjektet og Oras som hadde VVS-oppdraget.

Byggherren er Røyken Eiendom AS, og finansierering og drift er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Røyken og Hurum, hvor sistnevnte eier 5 prosent. Samarbeidet er organisert som et kommunalt foretak (KF).

Røykenbadet er et totalentrepriseprosjekt NCC har vunnet i konkurranse med andre større entreprenører for Røyken kommune. Kontrakten ble skrevet i juni 2015 og grunnarbeider startet i aug. 2015. Svømmehallen utgjør stor del av kommunen sitt splitter nye bygg på ca. 8.500m2 .

Ved siden av selve svømmehallen og garderober med tekniske rom og andre driftsrelaterte arealer rommer bygget helsedel med bredt tilbud til kommunen sine innbyggere(tannlege, legekontor, naprapat, fysioterapeut, frisør). I 3. etg. er det eget treningssenter, klatre- og buldre rom over hele tre plan og kiosk/kaffe i inngangspartiet. Med andre ord er bygget et konsept bygg hvor de ulike delene i bygget er avhengig og drar nytte av hverandre og som gjør at man håper at bygget vil i lang tid tjene Røyken, Hurums og omkringliggende kommuner. Helse og velvære har lenge vært Røykenbadets slagord. I programmet lå blant annet energivennlige løsninger, automatisk vannrenseanlegg, bestandige materialer og svømmeanlegg for alle aldersgrupper.

For at alle bruksarealer skal være velfungerende er det en del krav til bygningskonstruksjoner og teknikk i bygget. Samspillet der og behov for aktørenes forståelse for byggets utfordringer rundt utforming, planlegging og utførelse var av stor betydning for hvor vellykket prosjektet ville være. Dette var noe som det ble lagt stor fokus på i prosjekteringen.

Bygget ble overlevert 30.11.2016. knappe 1,5 år etter byggestart. Røykenbadet åpnet for besøkende rett etter nyttår og offisielt 13.1.2017. etter at ansatte fikk etablert alle nødvendige rutiner for drift i de ulike delene av bygget. Besøkstallene har vert over alle forventninger de første månedene og varmtvannsforbruket måtte derfor utvides. Større andre tilpasninger i anlegget har vi ikke avdekket behov for i prøvedrift.

Alle tekniske leverandører har kjørt opplæring av driftsleder/personalet før overtakelse av bygget til BH fant sted. Pga. prøvedriftsperioden passet godt med vinter sesong er nå alle anleggene fintunet mot hverandre 4 mnd. etter overlevering og noen mindre justeringer er nå foretatt. Røykenbadet er nå i avslutning hva gjelder prøvedriftsperiode med befaringer, rapporter, møter osv. Denne avslutningsfasen sikrer BH at anleggene fungerer som forutsatt og at man får en så smidig overlevering fra entreprenørene til driftspersonalet ved Røykenbadet som mulig.

Rambøll prosjekteringsgruppe (Oslo og Drammen) og Nuno Arkitektur har stått for all prosjektering, helt fra ide stadiet til arbeidstegninger i tett samarbeid med NCC prosjektledelse og BH. NCC, tidligere Asker kontor (Nåværende NCC Building, distriktskontor Sør) har samarbeidet tett med NCC Sverige og har bearbeidet prosjektet til en vis grad i forhold til tidlig fase. Valgene som er gjort er i hht. NCC konseptet, som ønskes benyttet i alle NCC sine prosjekter som innbefatter bassenger. Dette konseptet som omfatter både bygningsmessige og tekniske løsninger har også gjort det mulig å bygge hallen på så kort tid.

Det ble tidlig bestemt av kommunen at det ønskes stål bassenger og byggets rammer og ulike opsjoner ble også forholdsvis raskt besluttet. Kun barnebassenget er flislagt og utformet tradisjonelt, i plass støpt betong. Fordelene ved stålbassengene er blant annet at de er raskere å ferdigstille så allerede et år etter første spadestikk startet påfylling av vann i de første bassengene.

Prosjektet hadde ikke vert gjennomført uten NCC sine underleverandører, deres formenn og ansatte og uten deres tette samarbeid seg i mellom. Utførende på teknisk side var:

  • Stålbassenger/renseanlegg (BWT),
  • Ventilasjon og SD (Bryn Ventilasjon m Nortech)
  • Rør, varme, sprinkel (Oras AS Drammen)
  • Elektro (Ask Elektro).
  • Billettsystem og adgangssperrer (Enwa)

BWT-beskrivelse av anleggene.

Svømmebassengene i Røykenbadet drives av fire renseanlegg med følgende sirkulasjonsmengder;
#1 – 300 m3/h hoved-, stup-, og barnebasseng
#2 – 250 m3/h for opplæringsbasseng nr.1 (m/hev-senk bunn) og opplæringsbasseng nr. 2
#3 – 30 m3/h for boblebad
#4 – 10 m3/h for kaldkulp

Alle 4 anlegg er utstyrt med sandfilter og har helautomatisert PLS-drift av seneste type der det er lagt vekt på best mulig driftsøkonomi. I dette inngår belastningsstyrt drift.

Alt vann sirkuleres gjennom UV-anlegg med mediumstrykk UV-lampe som belyser hele vannstrømmen med bredspektret ultrafiolett lys. Dette bidrar til å eliminere virus og bakterier, og bryter ned bunnede klorforbindelser.

Vannet som har vært benyttet til returspyling av sandfiltrene går gjennom et renseanlegg med ultrafiltrering og RO (omvendt osmose). Dette anlegget gjenvinner ca. 70 % av returspylevannet som deretter tilbakeføres til hvert bassengsystem.

Boblebadet og kaldkulpen er plassert utendørs, og tappes ned til utjevningstankene på kveldstid for å spare energi. Renseanleggene kjøres da på internsirkulasjon.

Svømmebassengene er bygget i syrefast stål der bassengbunn og trappetrinn er preget med sklisikkert mønster. Stålbasseng ble vurdert som mer bestandig og mindre vedlikeholdskrevende over tid kontra flislagt betongbasseng, og livsløpskostnadene blir dermed lavere.

ORAS-beskrivelse av anleggene

På det nye Røykenbadet er det mye vann og luft som skal varmes opp. Dette kan til tider kreve mye energi, og det er derfor montert to seriemonterte varmepumper (vann-vann) som løfter temperaturen i to trinn, henholdsvis 45°C og 50°C. Det er boret 31 energibrønner hvor hver brønn er på ca. 300 meter dyp, varmeopptaket blir overført til kollektorkursene som går opp til varmepumpene.

Fra energibrønner blir det også tatt ut 250KW kjøling til treningssenteret, helsebygget, kjøkkenet og kaldkulpen ute i velværeavdelingen. Det er også montert to bio-oljekjeler på 300KW for vedlikeholdsoppvarming ved lav utetemperatur og 900KW for oppvarming av svømmebassengene. Varmepumpene innehar også hettgassvekslere som varmer opp tappevannet til dusjanlegget i garderobene. Avløpsvannet fra dusjgarderobene føres til en gråvannstank hvor en gråvannsgjenvinner opptar varmen fra avløpsvannet, denne varmen overføres til tappevannstanker.

Avfuktningsaggregatene for badeanlegget har fått montert tappevannskjøling hvor varmen fra aggregatene gjenvinnes via gråvannsgjenvinner til påfylling av svømmebassengene.

Dusjanlegget i garderobene er elektronisk, hvor dusjanlegget selv «passer på» at legionella ikke oppstår. I tillegg skal det hver fredag kveld etter stengetid økes temperaturen i alle tappevannstankene til 70°C som en legionellabehandling. Tappevannstankene i anlegget blir derfor ikke kjemikaliebehandlet på Røykenbadet som et miljøtiltak.

Bryn Byggklima har levert ventilasjons- og automatikkanlegg. Det er totalt levert 3 avfuktningsaggregater, 2 luftbehandlingsaggregater med avfuktningsfunksjon, 5 standard luftbehandlingsaggregater og 3 omluftsystemer til Røykenbadet.

Svømmehallen blir ventilert med 3 avfuktningsaggregater hver med en luftmengde på 19.000 m3/t. Avfuktningsaggregatene er tilknyttet felles kanalnett. Tilluft tilføres via rister ved vindusfasade og avtrekk via sentrale avtrekksrister. 3 stk. omluftsystemer hver med en luftmengde på 6.000 m3/t er med på sikre god omrøring av luften og et godt inneklima i hallen. Bassengteknisk rom ventileres med 2 egne aggregater med avfuktningsfunksjon total luftmengde 6.000 m3/t.

Det er i tillegg levert egne aggregater for helsedelen luftmengde 18.000 m3/t inkl. behovsstyring og lokal kjøling, treningssenter luftmengde 24.000 m3/t inkl. behovsstyring og lokal kjøling, garderobe/ administrasjon luftmengde 12.000 m3/t og kjøkken luftmengde 5.200 m3/t.

– Et interessant prosjekt med mange spennende tekniske løsninger

Fra åpningen av Røykenbadet den 13.1.2017. Alle foto: NCC
Teknisk rom, automatikk tavle.
Stupebasseng, stupetårn (1, 3 og 5 m) og sklie med avsats på 7,5 med integrert variert lysvalg er en populær attraksjon.
Teknisk rom, Menerga avfuktningsaggregat.
Teknisk rom -klordoseringsanlegg.