Fra venstre: Thor Olsen, Kristoffer Abrahamsen og Kristoffer Laskemoen i AF Energi & Miljøteknikk, sammen med juryen: Rolf Iver Mytting Hagemoen fra Novap og Ole Aksel Sivertsen fra Enova. Foto: Lillian Hjellum.

Gevinst ved å tenke områdeutvikling fremfor enkeltbygg

Varmepumpeprisen 2017 gitt til studentbyen Moholt

0

Et konseptet som gir gevinst ved å tenke områdeutvikling fremfor enkeltbygg, mener juryen om studentbyen som får Varmepumpeprisen 2017. Energisentralen står sentralt på torget, med glassvinduer på tre kanter og en godt synlig skjerm som viser energileveransene.

Varmepumpeprisen: Studentbyen på Moholt i Trondheim er fortettet med fem nye blokker i massivtre. Blokkene holder passivhusstandard og har totalt 632 studentboliger. I tillegg er det bygget en barnehage på 2300 m2. Alle forsynes av samme energisentral. Der sørger tre varmepumper for å utnytte alle lokale varmekilder: 23 stk 250 m dype energibrønner, avløpsvann fra blokkene og solvarmeanlegg på taket av barnehagen.

– Vinneren har implementert et konsept som gir gevinst ved å tenke områdeutvikling fremfor enkeltbygg, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening som deler ut prisen.

Opprinnelig planla byggherre Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) å plassere varmepumpene i kjelleren på barnehagen. AF Energi og Miljøteknikk har levert energisentralen, og foreslå å flytte den opp i dagen i stedet. Slik endte den sentralt på torget, med glassvinduer på tre kanter og en godt synlig skjerm som viser energileveransene.

– Vi synes det er veldig positivt at varmepumpeteknologien vises fram for studenter i teknologihovedstaden, sier Ole Aksel Sivertsen, markedssjef bygg og energisystem i Enova og medlem i juryen for årets pris.

– Energisentralen har blitt et skikkelig blikkfang, og vi setter pris på at vi for en gangs skyld får vise fram det vi holder på med, sier prosjektleder Kristoffer Laskemoen i AF Energi og Miljøteknikk. Han tok imot prisen på vegne av SiT, sammen med kollegene Thor Olsen og Kristoffer Abrahamsen.

Juryen mener også prosjektet har høy overføringsverdi.

– Det er valgt kostnadseffektive løsninger og en formålstjenlig samarbeidsmodell mellom utbygger og entreprenør, utdyper Hagemoen. Et viktig grep i prosjektet var å skille ut energisentralen i et eget selskap. Slik reduserte byggherren investeringene for leilighetene.

Thor Olsen poengterer også at byggherren stilte krav til funksjon; både energidekning (minimum 87%) og effektfaktor (2,85 for total-systemet). På den måten stiller de krav til lønnsomhet i prosjektet. Entreprenøren har ansvar for driften det første året. For å bedre ytelsen til varmepumpene er det installert legionella-rensing på tappevannet, slik at det trygt kan varmes bare til 48 grader.

– Selve energisentralen er prefabrikkert – den ble levert på lastebil i to deler. Veidekke hjalp oss med bunnplaten, forteller prosjektleder Kristoffer Abrahamsen, som mener dette gir redusert produksjonstid, økt kvalitet og lavere kostnad for kunden.

– God samhandling er sentralt for dette prosjektet, understreker Laskemoen, og trekker blant andre fram byggherrens energirådgiver Thore Larsen i Tempero.

­ – Og Enova har vært en nøkkelspiller for å få realisere investeringen, fastslår Laskemoen.

FAKTA om prisen

Varmepumpeprisen kan gå til

  • Ny teknologi og nye løsninger som utvider bruksområdet for varmepumper eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige, eller
  • Personer, bedrifter eller prosjekter som bidrar til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskap til varmepumper generelt, eller
  • Aktører som gjennom god prosjektering, gode løsninger og god drift har vist at varmepumper er en pålitelig teknologi

Høgskolen i Bergen fikk
Varmepumpeprisen 2016