Sykehuset Østfold Kalnes: Her er det mange funsksjoner som krever kontinuerlig strømforsyning døgnet rundt. Foto: Arkitema Architect

Sikrer temperatur, livreddende utstyr, datakommunikasjon, ventilasjon og heiser

Nødvendig nødstrøm i Sykehuset Østfold Kalnes

0

Sikker strømforsyning ligger til grunn for å sikre pålitelig og uavbrutt datakommunikasjon, og er kritisk for livreddende utstyr i operasjonssalene, temperaturregulering i avdelingene og fungerende transportsystemer, ventilasjonssystemer og heiser. Å sikre strømforsyning døgnet rundt, alle dager i året, krever en stabil og robust løsning.

Kalnes sykehus i Sarpsborg, er Østfoldregionens nye sykehus som ble operativt i 2016. Sykehuset tilbyr både spesialist- og allmenhelsetjeneste for 300 000 innbyggere i regionen. Sykehuset har også en av de aller største akuttmottakene i landet og forventer å ta i mot over 100 pasienter om dagen.

Det totale arealet for sykehuset er på 85, 500 m2. Etableringen av det nye sykehuset ble påbegynt etter et vedtak fra Helse Øst og Helse Sør i 2010 om å bygge et nytt regionalt sykehus.

Den økende digitaliseringen av samfunnet har også en stor påvirkning på helse- og omsorgssektoren. Byggingen av det nye sykehuset har lagt stor vekt på fremtidsrettet drift, og design av en infrastruktur som sikrer sykehusets tjenester, både i dag og i fremtiden.

Håndteringen av all pasientinformasjon, som medisinering, diagnoser og testresultater, er fullstendig digitalisert.

Gjennom å redusere papirarbeidet forventer sykehuset å minske antallet feil og dermed øke pasientsikkerheten. En stor andel av sykehusets utstyr er helt og holdent digitalisert, slik som røntgen og pasientovervåkning.

Med andre ord så omhandler sykehusets evne til å utnytte digital informasjon og utstyr å sikre liv og helse. Og sikker strømforsyning ligger til grunn for å sikre pålitelig og uavbrutt datakommunikasjon.

Strømforsyningen er også kritisk for livreddende utstyr i operasjonssalene, temperaturregulering i avdelingene og fungerende transportsystemer og heiser.

Å sikre strømforsyning døgnet rundt, alle dager i året, krever en stabil og robust løsning.

Tidlig i designfasen ønsket sykehuset å planlegge for hvilken kapasitet og type reservekraftsløsning som var nødvendig. Et viktig kriterium var å innfri myndighetspålagte krav.

Ved avbrudd i nettilførselen vil aggregatene starte opp og forsyne sykehuset med reservekraft i løpet av 15 sekunder. I tillegg, vil design av ventilasjonssystemet være kritisk for å innfri støykrav.

En offentlig anbudskonkurranse for reservekraftsløsning ble igangsatt i planleggingsfasen. Kvalitet og kostnader var like viktige parametre i anbudsprosessen.

Sykehuset valgte Coromatic både som designrådgiver og installasjonspartner for bygging og installering av nødstrømsløsningen.

— I anbudsprosessen demonstrerte Coromatic en fremragende ekspertise for design, prosjektledelse, installasjon og service påkrevd for denne type virksomhetskritisk nødstrøm. Selskapet har i tillegg tung erfaring fra tilsvarende prosjekter både i Norge og internasjonalt, sier Trond Vegard Stang, Elektroansvarlig på Østfold Kalnes sykehus.

Coromatic startet prosjektet med å designe nødstrømsløsningen sammen med syke- husets prosjektledelse. Både designet og implementeringen bød på utfordringer.

For det første fordi sykehuset skal forsynes med reservekraft via sykehusets egen redudante høyspentring. For det andre var det krevende å følge de omfattende retningslinjene fra norske myndigheter.

Når designfasen var fullført begynte Coromatic å jobbe med den faktiske implementeringen og byggingen av selve løsningen. Tre dieselaggregater på 2,200 kVA hver ble valgt. Dersom et strømbrudd skulle inntreffe vil aggregatene forsyne sykehusets høyspentring med reservekraft innen 15 sekunder.

I tillegg til aggregatene omfattet også avtalen med Coromatic å bygge anleggets kontrollsystem. Coromatic konstruerte også ventilasjonssystem, kjølesystem, drivstoffanlegg og 35 meter høy eksospipe for nødstrømsløsningen. For å sikre et fremtidsrettet anlegg, er også anlegget designet for fremtidige utvidelser.

Etter installasjonen, som var helt i tråd med avtalen, samarbeidet Coromatic med sykehuset for å foreta grundig testing av nødstrømsløsningen. Testene har vist at løsningen innfrir målene. Anlegget vil bli testet regelmessig, på månedlig basis, av sykehusets egen driftsavdeling. Coromatic har også inngått serviceavtale med årlig service og 24/7 support for hele anlegget.

Enkelte funksjoner ved sykehuset hadde oppstart i mai 2016, mens de resterende ble operative november samme år.

Anlegget har allerede vært i drift da det ble strømbrudd i fylket, og sykehuset kunne være fullt operativt som vanlig

— Coromatic har vist seg som en fullverdig totalleverandør av nødstrøm til det nye sykehuset. Det vinnende konseptet av designrådgivning kombinert med bygging og implementering gjør at Coromatic har en overordnet tilnærming til våre behov. Dersom det skulle bli strømstans føler jeg meg trygg på at vi kan være et fullt operativt sykehus, sier Trond Vegard Stang.

Storutbygging av sykehus
med mye smart teknologi

Inngangshallen i Østfolds nye sykehus. Foto: Arkitema Architect
Strømforsyningen er kritisk for livreddende utstyr i operasjonssalene, temperaturregulering i avdelingene og fungerende transportsystemer og heiser.