"Det er et betagende byggeri", er det blitt skrevet om Nordhavnen i København. Nå inviteter Grønn Byggallianse til studietur. Foto: ITBaktuelt/Jens Petter

Byggalliansen med inspirerende studietur til København

Bærekraftig by- og områdeutvikling

0

Grønn Byggallianse inviterer til åpen studietur om bærekraftig by- og områdeutvikling 2. til 5. mai. De har lagt opp til et program som byr på flere spennende og inspirerende prosjekter, og vi besøker bygg og områder som viser til både miljømessig og økonomisk bærekraft. Byggalliansen vil se på utvikling av tidligere industriområder, innovative rehabiliteringsprosjekter og masterplan for nye områder.

Fra programmet nedenfor nevner de besøk til det store området Nordhavnen, som ivaretas av utviklingsselskapet By & Havn. Vi starter i utstillingen “Himmel og Hav”, som gir et godt overblikk over Københavns nye bydel ved vannet.

By & Havn har valgt å sertifisere hele bydelen med miljøsertifiseringssystemet DGNB. Systemet tilbyr en ambisiøs og helhetlig kartlegging av bærekraft, der man ikke alene belønner miljømessige tiltak.

Andre kriterier som vektlegges er den økonomiske utviklingen, tiltakene for å skape det gode byliv, hvordan byrommet planlegges og den helhetlige prosessen frem til sluttresultatet. Det omfatter bl.a. regnvannshåndtering, bylivs- og byromsprosjekter, bærekraftig transport samt fremtidens energiløsninger.

De grønne ambisjonene og energiforbruket stiller særlige krav til elnettet. Lagring av energi i store batterier kommer formodentlig til å spille en langt større rolle i fremtiden enn i dag.

Det forbereder man seg på i prosjektet EnergyLab Nordhavnen, hvor man vil teste ut hvordan store batterier kan spille sammen med elnettet. For eksempel kan man ta i bruk energien fra et stort batteri, når der er behov for å minske belastningen av elnettet, som dermed kan drives mer kostnadseffektivt.

Videre går turen bl.a. til Örestad, Papirøen, Christiania og Carlsberg Byen. Dette er spennende og inspirerende prosjekter både når det gjelder enkelte bygg og områdeutvikling.

Ta en titt i programmet, og meld deg på! Klikk her for påmelding OBS: Begrenset antall plasser!

Byggalliansen og RIF jakter
på leietakernes grønne nyanser