Vigdis Sværen, ny daglig leder i Integra fra 1. april 2017. - Et langsiktig arbeid er å løfte oppmerksomhet om Integra, gjøre oss selv og bransjen mer synlig, sier hun.

– Vi har kunnskapsbedrifter med mange flinke folk

Ny daglig leder i Integra

0

Med sekken full av teknologierfaring, næringspolitisk virke og administrativ bakgrunn har Vigdis Sværen overtatt roret i Integra, etter Erik Pilgaards inntreden i pensjonistenes rekker. Med nyinnkjøpt randonee-utstyr vil hun nok takle både motbakker og bratte hellinger, noe å ta med seg som daglig leder for en organisasjon med høyt avanserte medlemmer.

Det er kanskje greit å avklare dette med randonee med en gang, og sitere nettstedet turjenter.no som skriver; ”Randonee høres jo veldig avansert ut. Utstyret er ofte avbildet på unge, spreke folk som beveger seg bratt opp og ned fra høye fjell.”

Da hun ble spurt om å ta over etter Erik Pilgaard, følte hun det som en spennende utfordring, og at det ville være mange oppgaver å ta tak i med en medlemsmasse som er opptatt av at tekniske systemer skal ha sin rette plass i samfunnsutviklingen.

-Ja, absolutt spennende, kommenterer hun. Fra 1. april er hun på plass i denne spennende tilværelsen.

-I Integra har vi kunnskapsbedrifter med mange flinke folk som har mye å bidra med, i sum en spydspiss for teknologisk utvikling og integrasjon i byggenæringen, industrien og samferdselsområdet.

Hun viser til en samfunnsutvikling hvor globale trender ligger i tiden, noe man er opptatt av i Norge. Det snakkes mye om digitalisering og automasjon, og at vi til enhver tid bruker tilgjengelig teknologi som konkurransefortrinn.

Dette er bildet som gir store muligheter for Integras store variasjon av medlemmer.

Integras variasjon av medlemmer har sin årsak i at foreningen dekker tre store fagområder; nemlig bygg, samferdsel og industri. Alle tre bransjene er langt inne i en høy teknologisk endring og utfordring, blant annet mindre energiforbruk og effektivisering.

– Det investeres enorme beløp innen alle disse tre områdene, ikke minst innen samferdsel hvor Norsk Transportplan beskriver 1000 milliarder kroner.

– Det jeg ser på som viktig er at Integra og våre medlemsbedrifter må bli mer synlig i bransjen, og beholde vår naturlige plass i byggenæringen. De tekniske fagene utgjør opp mot 50 prosent av byggeinvesteringene, da må byggene fungere ved overlevering, både ved nybygging og rehabiliteringsprosjekter. Det er mange tjenester og produkter som skal fungere sammen, alt fra varme og ventilasjon til dørmiljøer og sikkerhet, sier Vigdis Sværen.

-Integra har alltid hatt fokus på dette, med blant annet ITB-rollen på dagsorden.

-Er taket nådd i tallet på medlemsbedrifter?

-Nei, vi skal jobbe med dette. Det er et medlemspotensial på alle de tre områdene jeg har snakket om.

For byggebransjen skal Integra dette halvåret gjennomføre to konferanser med tema ”Riktig med en gang”. Den første er allerede 25. april, sammen med Grønn Byggallianse og den andre i mai sammen med NTNU.

Et mer langsiktig arbeid er å løfte oppmerksomhet om Integra, gjøre oss mer synlige, også som bransjeforening innad i Nelfo, medlemmene skal aktiveres og man skal forsterke fokus på næringspolitikk for medlemsbedriftene.

-Vår oppgave på næringspolitikk er å fange opp trender i samfunnet, at medlemmene utnytter markedsmulighetene og får rammebetingelser som gir bedriftene muligheter i konkurransen.

Vigdis Sværen har jobbet i Nelfo i 6 år, i stilling som fagsjef for næringspolitikk.

Hun er utdannet elektroingeniør i Oslo, oljenæringen og jobbet i flere store teknologiselskaper, blant annet 14 år i Siemens, både i konsernstaben og Siemens Installasjon som senere ble solgt til Bravida.

-Jeg ser frem til å gå løs på oppgaven i Integra. Jeg kjenner byggenæringen godt og har erfaring fra byggautomasjon gjennom mange år, men må gjøre meg kjent med områdene samferdsel og industri. Og ikke minst bli kjent med medlemsbedriftene.

-Da blir det å farte land og strand rundt?

-Ja, jeg skal besøke en del nøkkelbedrifter i Integra, det vil si de mest aktive medlemsbedriftene.

Vigdis Sværen er født og oppvokst i Bærum, like ved Øvrevoll, og var interessert i hester i ungdommen, ei såkalt hestejente.

-Jo, jeg har deltatt i galoppritt. Nå nøyer jeg med å høre løpene fra terrassen hjemme, bemerker hun.

Familien har sommerhytte i Stavern og ei hytte i Vestre Slidre, mest for vinterbruk. Dette er springbrettene for et friluftsmenneske som liker å være ute i fjell og på sjø, og være i aktivitet. Hun sykler og går på ski – spesielt med nytt randonee-utstyr.

-Randonee-utstyret gir meg muligheter til å gå på ski som vanlig på flatmark og kjøre trygt ned bakker, repliserer Vigdis Sværen til slutt ovenfor ITBaktuelt.