Roger Lunde, administrerende direktør i Brødrene Dahl, foran roboten som håndterer alle større rør på selskapets sentrallager på Langhus.

100 år fra rør til varme, ventilasjon, verktøy og brannsikring

Brødrene Dahl

0

100 år: Det startet med klassisk VVS, men Brødrene Dahl har gjennom et decennium utvidet virksomheten betydelig. I dag dekker selskapet også områder som varme, ventilasjon, verktøy og brannsikring. Men også utenfor VVS-området har Brødrene Dahl funnet nye muligheter.

Selskapet leverer i dag innen vann- og miljøteknikk, skipsbygging, vannkraft, olje og gass, havbruk og samferdsel.

– Vi ser hele tiden etter områder der vi kan bruke vår kompetanse innen logistikk og produkthåndtering, forteller Roger Lunde, administrerende direktør i Brødrene Dahl.

Selv om mange av produktområdene er bygget opp rundt rør og ventiler har BD spesialsortiment som kan tilfredsstille de fleste kunders behov. Innovasjon og markedsutvikling står også sterkt i fokus hos Brødrene Dahl.

Etableringen av Multikomforthuset utenfor Larvik, der siste tilgjengelige plusshusteknologi er tatt i bruk, og kompetansesenteret knyttet til dette, er et godt eksempel. Her er det operativt bruk av miljøriktige og moderne varmeløsninger der det siste innen varmepumpeteknologi står i sentrum.

Et annen innovativt område som har utviklet seg raskt i løpet av de siste par år er produksjon og leveranser av prefabrikkerte baderomsbokser, forteller Roger Lunde entusiastisk.

I 2016 var siste utbygging og modernisering av sentrallageret på Langhus ferdig. Dette er kjernen i selskapets unike distribusjonssystem. Her styres flyten av nærmere 30.000 unike lagerførte produkter, og totalt ca 15.000 ordrelinjer blir håndtert hver dag. 120 lastebiler forlater lageret på Langhus daglig for å frakte varer til hele landet.

– Vårt sentrallager er blant de mest moderne i landet. Her sikrer over 200 fast ansatte medarbeidere, med god hjelp fra avanserte roboter, at varer når dit de trengs, når det trengs. Kombinasjonen av sentrallageret, effektiv e-handelsløsninger og ikke minst moderne lokale servicesenter med kompetente bransjefolk er nøkkelen til å forstå hvorfor vi lykkes, sier Lunde.

Den videre satsingen skjer med Saint-Gobain i ryggen. Saint-Gobain er et av Europas største industrikonsern og har operasjoner i 67 land og mer enn 190 000 ansatte.

De er inne i hele verdikjeden fra design, via produksjon til distribusjon av materialer og løsninger. For Brødrene Dahl gir det trygghet og mulighet for videre utvikling å ha en langsiktig, industriell eier i ryggen.

Nå ser Brødrene Dahl fram mot 100 nye år.

– Pålitelighet, tilgjengelighet og kompetanse går aldri av moten. Mye kommer til å endre seg, men vi vet at disse løftene skal være fundamentet for Brødrene Dahl de neste 100 årene også, avslutter Roger Lunde.

Huset som har vakt internasjonal oppsikt