Oslo er i særklasse, men Stavanger har også kommet langt, og Bergen og Trondheim er på vei. Foto: Eutonia

Oslo i særklasse, Stavanger kommet langt, Bergen og Trondheim på vei

Breeam-Nor

0

Så godt som samtlige kontorbygg under oppføring i Oslo bygges nå i henhold til sertifiseringsstandarden BREEAM-NOR. Dette betyr at alle nybyggene består langt tøffere krav for blant annet inneklima, byggematerialer og bærekraftig energibruk enn hva de byggtekniske forskriftene krever. Dermed er Oslo-markedet nå på verdenstoppen innen miljøbygg.

– Dette skjer samtidig som debatten raser om forenkling av de tekniske forskriftene, og beviser at markedet beveger seg i stikk motsatt retning av regjeringen. I Oslo er det nå helt nødvendig med miljøsertifisering for å være attraktiv i markedet, sier Kjersti Folvik, daglig leder i Norwegian Green Building Council (NGBC).

I Oslo og Akershus er det nå til sammen ca 500 000 kvm kontorbygg som er sertifisert og ser man fremover er det knapt et kontorbygg som er planlagt uten sertifisering.

Siden første sertifiserte kontorbygg kom i 2013, har BREEAM-NOR en markedsandel på 70 prosent av nybyggmarkedet for kontor, og nærmere 100 prosent hvis man ser på det som er under planlegging og bygging nå.

NGBC forvalter verdens mest brukte bærekraftstandard for næringsbygg, BREEAM.
Ordningen er frivillig og gir byggherren en merkelapp på bygget som tilsier at det er bygget med garantert høy kvalitet i alle ledd – langt over minstestandarden som er lovpålagt i teknisk forskrift.

– Det er store variasjoner fra by til by. Oslo er i særklasse, men Stavanger har også kommet langt, og Bergen og Trondheim er på vei, sier Folvik.

Utenkelig å flytte inn i bygg med lavere standard

Bygg står for 40 prosent av det globale energibruket og 1/3 av verdens utslipp av klimagasser. Bygg som bygges eller rehabiliteres i dag vil bli stående lenge etter at Norge skal være klimanøytral. Miljøsertifisering er det mest effektive virkemiddelet for å sikre en bærekraftig bygningsmasse fordi det gjør det lett for byggeier å bestille riktig og for leietaker eller kjøper å se om bygget tilfredsstiller høye krav, både til helse og miljø.

– Aktørene innen næringsbygg er godt i gang med å ta sin del av klimaansvaret og ligger allerede langt foran offentlige pålegg, sier Folvik. Innen næringsbygg har etterspørselen etter kvalitetsbygg endret seg fullstendig de siste årene, blant annet på grunn av  sertifiseringsordninger som anerkjenner god kvalitet, sier Folvik.

– Med utviklingen i næringsbyggmarkedet i bakhodet, er det interessant å følge debatten om å forenkle kravene for bolig. Hvorfor det skal være mindre attraktivt med miljøriktig bygg der man bor enn der man jobber er for meg litt underlig, sier Folvik.

Enige om at et sykehjem fortjener å bli Breeam-Nor Excellent