VINNERLAGET: Frank Erik Ålberg, Stine Hostad, Leif Gustav Solstad, Ken Jøran Konst, Stig Hasselvold, varaordfører Hilde Opoku og Jo-Håvard Frengen, alle fra Entra i Trondheim. (Foto: Njål Pettersen)

80 prosent av dagens bygninger vil være i bruk i 2050

Statens hus i Trondheim hedres med Energiprisen

0

”Skal vi lykkes med å endre Trondheim til et lavutslippssamfunn, må vi få tiltak i de mange eksisterende byggene. En kan nemlig anta at så mye som 80 prosent av dagens bygninger fremdeles vil være i bruk i 2050”, uttalte juryen, da Trondheim kommune tildelte energispareprisen 2016 til Entra for Statens hus i Trondheim.

Energispareprisen deles ut for tiende gang i år. Gjennom energispareprisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen. Menneskeskapte klimaendringer er nært knyttet til energibruk.

Internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres.

Statens hus i Trondheim er et kjent bygg i sentrum som mange passerer og bruker daglig. De færreste vet om den formidable energisparingen som er oppnådd her de siste seks årene.

Energibruken i Statens hus var hele 60 prosent høyere enn i dag, da Entra overtok bygget i 2010. Bygget fra år 2000 hadde en miljøsertifisering allerede i utgangspunktet.

Statens hus klarte seg med ca. 140 kWh per kvadratmeter oppvarmet areal det siste året. I sammenlignbare kontorbygg er årsforbruket av energi 230-240 kWh per kvadratmeter i året.

Energitiltakene har blitt gjennomført over flere år. Imidlertid ble det iverksatt en intensivering av opprinnelig planlagte tiltak på tampen av 2013. Arbeidet med effektivisering pågår stadig.

Juryen for energispareprisen har lagt vekt på at vinneren representerer en svært betydelig målgruppe for energisparing og klimatiltak.

– Skal vi lykkes med å endre Trondheim til et lavutslippssamfunn, må vi få tiltak i de mange eksisterende byggene. En kan nemlig anta at så mye som 80 prosent av dagens bygninger fremdeles vil være i bruk i 2050, mener juryen.

Juryen mener at Entra er en veiviser for andre med sin effektive bruk av Grønne fordelsavtaler, smarte enkle og solide energitiltak og ikke minst kompetent driftspersonell.

I 2016 bestod juryen av: Energirådgiver i Pens, Magne Vågsland, som representerer Naturvernforbundet, direktør Svein Olav Munkeby i NTE, som representerer Næringsforeningen, professor Vojislav Novakovic fra NTNU, seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad fra Enova, miljøsjef Marianne Langedal, Miljøenheten i Trondheim kommune og varaordfører og juryleder Hilde Opoku (MDG).

To hederlige omtaler

To kandidater ble i tillegg tildelt hederlig omtale:

  • The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) for Living Lab, Gløshaugen: Living Lab er et levende laboratorium i fullskala hvor forskerne arbeider tverrfaglig med nullutslippsteknolologi og samtidig ser på hvordan samspillet mellom mennesker og teknologi fungerer, og kan forbedres.
  • Eskild Dyrø Andresen og Line Sivertsen sammen med Free Energy Innovation AS for HYSS-anlegget på Stubban i Trondheim: 
    Boligeierne Eskild Dyrø Andresen og Line Sivertsen har satset på en fremtidsrettet energiløsning med kombinasjonen av sol- og jordvarme i en vanlig enebolig. Anlegget på Stubban representerer en ny trend med husstander som produserer egen energi, både til eget bruk og etter hvert for levering av klimavennlig overskuddsenergi til nettet. I den sofistikerte og brukervennlige teknologien fra Free Energy Innovation AS blir varmepumper optimalisert med tilskudd fra solfangere. Free Energy Innovation AS kombinerer det beste fra solenergi- og varmepumpeteknologi (jordvarme) og gjør dette tilgjengelig i markedet.

Skal samles på NTNU
rundt Riktig med en gang