Innen Norges grenser kan ny teknologi redusere både energi- og effektbehov, mener Enova.

Teknologisk utvikling gir nye muligheter for smarte energiløsninger i bygg

Enova med ny konkurranse - frist 1. mai

0

Nå vil Enova gjennom å støtte konseptutredninger bane vei for at ny teknologi blir tatt i bruk. Nye løsninger for digitalisering og maskinlæring gjør det nå mulig å analysere store datamengder i sanntid. Dette kan brukes til å styre og regulere både byggets energiforsyning, temperatur, luftmengde og belysning.

– Dette vil gi helt nye muligheter for å utvikle helhetlige energiløsninger som kan redusere både energibruken og effektbehovet. Vi håper at framsynte aktører som er interesserte i å utforske disse mulighetene, benytter anledningen til å søke om støtte, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Intensjonen med Enovas konseptutredningsstøtte er å øke kunnskapen om nye og innovative løsninger slik at disse kan vurderes på lik linje med mer tradisjonelle alternativ. Det bidrar til at den økonomiske risikoen blir mindre, og forhåpentligvis til at flere gode løsninger blir tatt i bruk.

– Kunnskapsdeling er viktig for at de gode løsningene skal spre seg raskere. Derfor har vi satt som krav at alle konseptutredninger vi støtter skal gjøres offentlige, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova..

Enova har støttet i alt 27 konseptutredninger siden programmet ble lansert for ett år siden. Så langt har støtten gått til løsninger mellom bygg og utenpå bygg, mens den nye konkurransen som har frist 1. mai vil prioritere løsninger inne i bygg.

– Vi ser ikke bare etter spennende løsninger for måling og styring, men også for ventilasjon, klimatisering, lagring og belysning for å nevne noen eksempel. Alle energirelaterte løsninger vil bli vurdert i konkurransen, sier Sivertsen.

Søkerne som når opp i konkurransen kan få dekket halvparten av kostnadene til konseptutredningen, med en maksgrense på 1 million kroner. Enova mener det er viktig å stimulere til økt teknologiutvikling i den norske eiendomsbransjen.

– Innen Norges grenser kan ny teknologi redusere både energi- og effektbehov. Slik frigjør vi energi som trengs for å bygge lavutslippssamfunnet. Teknologi og konsepter vi er med på utvikle her hjemme, kan også spille en viktig rolle globalt, hvor bygg står for 40 prosent av klimagassutslippene, sier Sivertsen.

Har spart mer enn 90 millioner
på energiregningen